کتاب فناوری ارتباطات و اطلاعات
کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI
تاریخ 07 بهمن 1398 ساعت 23:06:29
کد خبر: 008063
کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI


هدف اصلی کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI، معرفی تکنیک‌ها و روش‌های آماری اساسی در نگارش مقالات علمی است به نحوی که دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی بتوانند با مراجعه به آن، اطلاعات کافی در مورد انواع تکنیک‌های آماری مورد استفاده در نگارش مقالات علمی کسب کنند و با توجه به نوع پژوهش خود، بهترین روش را برای انجام پژوهش خود استفاده کنند.

کتاب تکنیک‌های آماری در مقالات ISI (Statistical Techiques in ISI Paper) در شش فصل تدوین شده است. در فصل اول به مواد و روش‌ها در مقالات علمی پرداخته می‌شود. فصل دوم به طور مفصل و جامع درباره روش‌های جمع‌آوری داده در پژوهش‌های علمی و اینکه یک محقق چگونه و از چه راه‌هایی به جمع آوری داده‌های تحقیق خود بپردازد بحث می‌کند. در فصل‌های سوم و چهارم به مباحث آمار توصیفی و آمار استنباطی پرداخته شده است. در فصل پنجم به نرم‌افزارهای آماری و در فصل ششم کاربرد تکنیک‌های آماری در SPSS بحث شده است.

فهرست مطالب
فصل اول: مواد و روش‌ها در مقالات علمی
فصل دوم: روش‌های جمع‌آوری داده
فصل سوم: آمار توصیفی
فصل چهارم: آمار استنباطی
فصل پنجم: معرفی نرم‌افزارهای آماری
فصل ششم: تکنیک‌های آماری در SPSS
فهرست منابع