کتاب فناوری ارتباطات و اطلاعات
کتاب کارور GPS (درک مفاهیم اساسی بدون ریاضیات پیچیده)
تاریخ 07 بهمن 1398 ساعت 22:11:47
کد خبر: 008041
کتاب کارور GPS (درک مفاهیم اساسی بدون ریاضیات پیچیده)


کارور GPS کسی است که بتواند پس از طی دوره آموزشی لازم از عهده شناخت مفاهیم ژئودزی ماهواره ای و مفاهیم GPS، شناخت و کار با انواع GPS و نرم افزار مرتبط بر آید.

موضوع اصلی این استاندارد بر روی GPS دستی مدل گارمین به ویژه GPS MAP 76 CSX و نرم- افزار مربوط به آن MAP Suorce میباشد. لازم به ذکر است که کاربری این نوع GPS به معنی تسلط بیش از 76 درصدی به تمام GPS های دستی پیشرفته فعلی است، زیرا کاربر به محتویات کل GPS دستی و از جمله به اجزاء سخت افزاری و نرم افزاری و علائم و اختصارات و برنامه های اجرائی آنها که تشابه تقریبا" کاملی دارند، واقف میشود و تنها نوع عمل و ارتباط برخی کلیدها که بعلت چند کاره بودن آنها، یا علائم جدیدی که برای آنها بکار رفته در GPS های دیگر متفاوت خواهد بود. بنابراین لازم است با روبرو شدن با هر نوع گیرنده GPS دستی این موارد اختلافی چند درصدی را به کمک دفترچه دستگاه مورد مطالعه و توجه قرار داد.

 

فهرست مطالب
1.توانایی شناخت مفاهیم ژئودزی ماهواره ای
2.توانایی شناخت مفاهیم اولیه GPS
3.توانایی شناخت انواع GPS و کاربرد آنها
4.توانائی معرفی اجزاء و شکل ظاهری دستگاه GPS
5.توانائی شناخت صفحات کاری دستگاه GPS
6.توانائی تنظیمات دستگاه GPS
7.تشریح کاربرد دستگاه GPS
8.توانائی شناخت نرم افزار Map Source
و به همراه تستهای تکمیلی هر توانائی