کتاب فناوری ارتباطات و اطلاعات
کتاب حل مسائل ساختمان داده‌ها با جاوا
تاریخ 06 بهمن 1398 ساعت 17:29:47
کد خبر: 007927
کتاب حل مسائل ساختمان داده‌ها با جاوا

رمضان عباس نژادورزی در کتاب حل مسائل ساختمان داده‌ها با جاوا، به تحلیل ساختار، عملکرد و آموزش زبان برنامه‌نویسی کاربردی جاوا به شکل جامع و با مثال‌های فراوان پرداخته است.

ساختمان داده یکی از موضوعات خیلی مهم در درس‌های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است. کتاب‌های فراوانی در عرصه‌ی ساختمان داده با زبان جاوا ترجمه و تألیف شده‌اند. ولی جای کتاب حل مسائل ساختمان داده با جاوا که بتواند الگوریتم‌های گوناگون ساختمان داده را تحلیل و بررسی کند، خالی مانده بود.

جاوا به وسیله‌ی شرکت سان میکرو سیستم، به‌ عنوان یک زبان شی‌ءگرا گسترش یافته است. معماری بی‌طرف و امنیت زبان برنامه‌نویسی جاوا سبب شده این زبان به شهرت برسد. معماری بی‌طرف، به این معنی است که می‌توانید با جاوا برنامه‌هایی را پیاده‌سازی کنید که بر روی همه‌ی سیستم‌ عامل‌ها به خوبی عمل کند. به همین خاطر در بعضی از دانشگاه‌های ایران برنامه‌سازی پیشرفته جاوا آموزش داده می‌شود. یکی از مسیرهای آموزش زبان‌های برنامه‌‌نویسی، یاد دادن مفاهیم برنامه همراه با نمونه‌های فراوان است.

کتاب حل مسائل ساختمان داده‌ها با جاوا، الگوریتم‌های گوناگون ساختمان داده را به زبان جاوا تحلیل می‌کند. این کتاب در بردارنده 7 فصل است که عبارت‌اند از:

فصل نخست، تمرین‌های مربوط به مبحث‌های مانند ساختار داده‌ها و الگوریتم‌های بازگشتی را حل کرده است.
فصل دوم، مسائل موضوعات مرتبط به ماتریس‌های یک بعدی، دو بعدی و ماتریس‌های اسپارس را تحلیل کرده است.
فصل سوم، تمرین‌های مباحثی نظیر صف‌ها و پشته‌ها را بررسی نموده است.
فصل چهارم، مسائل لیست‌های پیوندی را تحلیل می‌کند.
فصل پنجم، تمرین‌های درخت‌ها و کاربردهای آن‌ها را حل نمود.
فصل ششم، مسائل گراف‌ها و کاربردهای آن‌ها را پیاده‌سازی کرده است.
فصل هفتم، مسائل جست‌وجو و مرتب‌سازی را تحلیل کرده است.

فهرست مطالب
فصل اول: ساختار داده‌ها و الگوریتم‌های بازگشتی
فصل دوم: آرایه‌ها و ماتریس‌ها
فصل سوم: صف‌ها و پشته‌ها
فصل چهارم: لیست‌های پیوندی
فصل پنجم: درخت‌ها و کاربردهای آن‌ها
فصل ششم: گراف‌ها و کاربرد آن‌ها
فصل هفتم: جست‌وجو و مرتب‌سازی
منابع