کتاب نگارش
کتاب چگونه نویسنده یا شاعر شدیم به قلم پانزده ادیب معاصر ایران
تاریخ 04 بهمن 1398 ساعت 20:39:55
کد خبر: 007754
کتاب چگونه نویسنده یا شاعر شدیم به قلم پانزده ادیب معاصر ایران

کتاب چگونه نویسنده یا شاعر شدیم به قلم پانزده ادیب معاصر ایران اثر سید مهدی سیدقطبی و مهدی کریمی دربردارنده نگارش پانزده شیوه‌نامه نویسندگی از پانزده تن از نویسندگان و شاعران مشهور معاصر ایران است که مطالعه و اجرای آن برای همه علاقمندان به خوش‌خوانی متن و روانی کلام زبان فارسی لازم است.

«چگونه نویسنده یا شاعر شدید؟»، این پرسشی است که نصرالله فلسفی مدیر روزنامه امید از بسیاری از نویسندگان و شاعران نامی ایران در سال 1322 کرده است و پانزده تن از ادبای معاصر ایران به شرح زیر، به آن پاسخ دادند:

حسین سمعیعی (ادیب‌السلطنه)، سعید نفیسی، علی هاشمی حائری، لطفعلی صورتگر، صادق رضازادۀ شفق، زین‌العابدین رهنما، علی دشتی، عیسی صدیق، رشید یاسمی، ابراهیم پورداود، علی‌اکبر سیاسی، فرج‌الله بهرامی (دبیر اعظم)، نظام‌وفا آرائی، غلامعلی رعدی آذرخشی، محمد حجازی.

اگرچه از زمان نگارش کتاب چگونه نویسنده یا شاعر شدیم به قلم پانزده ادیب معاصر ایران، حدود هفتاد و پنج سال گذشته است اما همچنان برای همه فارسی زبانان مفید و کاربردی است.

با وجود اینکه اکثر ادبای مطرح در کتاب حاضر در ضمن نوشتن «شیوه‌نامه نویسندگی» به شرح زندگی خود نیز پرداخته‌اند اما برای آشنایی بیشتر خوانندگان در قسمت «اشاره» زندگی‌نامه هر یک از آن‌ها ارائه شده است.

در بخشی از کتاب چگونه نویسنده یا شاعر شدیم به قلم پانزده ادیب معاصر ایران می‌خوانیم:

حسین سمیعی (ادیب‌السلطنه)
ذوق‌های ادبی و شوق و توجه‌ای که آدمی را به هنرهای زیبا مانند شعر و شاعری و دبیری و موسیقی و صورتگری و جز آن پیدا می‌شود، غریزه و خاصیتی است که در نهاد آدمی نهفته و با آب و گل وی سرشته است. بسیار دیده می‌شود که برخی اشخاص بی‌آن‌که از علم ادب چیزی آموخته و از شعر و شاعری بهره‌ای گرفته باشند، به حکم همان ذوق فطری هم از اوان کودکی به سخنان موزون شوق و علاقه‌ای دارند و خود نیز جسته جسته سخنانی موزون می‌سرایند و اندک اندک این غریزه در آن‌ها نشو و نما یافته و البته با آموختن اصول علمی و ادبی و فراگرفتن آداب شاعری و سخن‌سرایی و تتبع و بررسی در آثار استادان و سخن‌سنجان به حد کمال توانند رسید.
فهرست مطالب

مقدمه
چگونه نویسنده یا شاعر شدیم
به قلم 15 ادیب معاصر ایران
حسین سمیعی (ادیب‌السلطنه)
اشاره
این‌گونه نویسنده و شاعر شدم
سعید نفیسی
اشاره
این‌گونه نویسنده شدم
علی هاشمی حائری
اشاره
این‌گونه نویسنده شدم
لطفعلی صورتگر
اشاره
این‌گونه شاعر و نویسنده شدم
صادق رضازادۀ شفق
اشاره
این گونه شاعر و نویسنده شدم
زین‌العابدین رهنما
اشاره
این‌گونه نویسنده شدم
علی دشتی
اشاره
این‌گونه نویسنده شدم
عیسی صدیق
اشاره
این‌گونه نویسنده شدم
رشید یاسمی
اشاره
این‌گونه شاعر و نویسنده شدم
ابراهیم پورداود
اشاره
این‌گونه نویسنده و شاعر شدم
علی‌اکبر سیاسی
اشاره
این‌گونه نویسنده شدم
فرج‌الله بهرامی (دبیر اعظم)
اشاره
این‌گونه نویسنده شدم
نظام‌وفا آرانی
اشاره
این‌گونه شاعر شدم
غلامعلی رعدی آذرخشی
اشاره
این‌گونه شاعر شدم
محمد حجازی
اشاره
این‌گونه نویسنده شدم
کتابنامه