کتب ادبیات پارسی
کتاب پرستوها در راه اند: بررسی نخستین گرایش های زنانه در ادبیات فارسی و عربی
تاریخ 01 بهمن 1398 ساعت 18:44:41
کد خبر: 007499
کتاب پرستوها در راه اند: بررسی نخستین گرایش های زنانه در ادبیات فارسی و عربی

کتاب حاضر برای علاقه‌مندان و نویسندگان قصه‌های کودکان و نوجوانان تدوین شده و در آن، فعالیت‌های حوزه‌ نقد ادبیات کودک و نوجوان در فاصله‌ی سال‌های 1358 تا 1377 بررسی می‌شود. در این بررسی، شیوه‌ی کار چنین بوده که پس از جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف و دسته بندی فعالیت‌ها بر اساس سال‌های مورد بررسی، گزارش رویدادهای هر سال به تفکیک در بخش اول کتاب فراهم می‌آید؛ سپس در بخش دوم، فعالیت‌های حوزه‌ی کتاب‌های نظری، جشنواره‌ها و پایان‌نامه‌ها به شکل‌ موضوعی بررسی شده است. دو فصل آخر نیز، به بررسی کمی و آماری نقدها و بررسی کیفی نقدها اختصاص دارد. بخش اصلی این کتاب شامل مرور اتفاقات حوزه‌ی نقد ادبیات کودک و نوجوان در هر سال است. بدین سان، برای هر سال پس از اشاره‌ به مهم‌ترین اخبار فرهنگی، رویدادهای مهم حوزه‌ی ادبیات کودک مجلات تخصصی، مطالب موجود در مجلات ادبی، نشریات عمومی، نشریات کودک و نوجوان و روزنامه‌ها مرور شده است. کتاب‌های تئوری منتشر شده در هر سال و معرفی کتاب‌هایی که بخش‌هایی از آن به ادبیات کودک مرتبط است، در ادامه‌ی مطالب آمده است.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: بیان مسئله
گفتار دوم: اهمیت تحقیق
گفتار سوم: سؤال مورد تحقیق
گفتار چهارم: تعریف واژگان
گفتار پنجم: محدودیت‌ها
گفتار ششم: پیشینه‌ی تحقیق
گفتار هفتم: روش کار
فصل دوم: تحلیل داده‌ها
گفتار اول: گذری بر رنسانس در اروپا
گفتار دوم: انقلاب صنعتی و تأثیر آن بر ساختار زندگی اروپا
گفتار سوم: بورژوازی
گفتار چهارم: دموکراسی
گفتار پنجم: جایگاه رمان در عصر انقلاب صنعتی
فصل سوم: انقلاب مشروطه
گفتار اول: علل بروز انقلاب مشروطه در ایران
گفتار دوم: شعر در عصر مشروطه
گفتار سوم: انواع رمان‌های اولیه (تاریخی ـ اجتماعی ـ پاورقی)
فصل چهارم زن و گرایش‌های زنانه
گفتار اول: فمینیسم (مکتب احقاق و حقوق زن)
گفتار دوم: مروری بر تاریخ فمینیسم و علل پیدایش آن
گفتار سوم: گرایش‌های زنانه در ایران
گفتار چهارم: گرایش‌های زنانه در جهان عرب
فصل پنجم: وضعیت رمان‌نویسان زن ایرانی
گفتار اول: ایران میان دو انقلاب
گفتار دوم:نخستین زنان رمان‌نویس ایرانی
گفتار سوم:مهم‌ترین درون‌مایه‌های رمان‌های نویسندگان زن ایرانی
گفتار چهارم: وضعیت کلی رمان‌نویسان زن ایرانی پس از انقلاب اسلامی (1357هـ.ش)
گفتار پنجم: گرایش‌های جدید زنانه در رمان‌های پس از انقلاب
گفتار ششم: مشهورترین رمان‌نویسان زن ایرانی
گفتار هفتم: شاعران زن ایرانی میان دو انقلاب
گفتار هشتم:مهم‌ترین درون‌مایه‌های شعر زنان شاعر معاصر ایران
فصل ششم: مروری بر ادبیات معاصر عرب
گفتار اول:‌ زنان روشنفکر عرب (نوال السعداوی، می زیاده، و... )
گفتار دوم: نخستین رمان‌نویسان زن عرب
گفتار سوم: مهم‌ترین درون‌مایه‌های رمان‌های نویسندگان زن عرب
گفتار چهارم: تراژدی فلسطین و تأثیر آن در ادبیات معاصر عرب
گفتار پنجم:مشهورترین رمان‌نویسان زن فلسطینی
گفتار ششم: شعر معاصر عرب
گفتار هفتم:شاعران بزرگ زن عرب در عصر جدید
گفتار هشتم:مهم‌ترین درون مایه‌های شعر زنان معاصر عرب
فصل هفتم: بررسی تطبیقی گرایش‌های زنانه ایران و عرب در ادبیات معاصر
گفتار اول: آزادی زن
گفتار دوم: مبارزه با تبعیض
گفتار سوم: نقد جامعه‌ی مردسالار
گفتار چهارم: نقد خشنونت و جنگ
گفتار پنجم: ارائه‌ی الگوهای رفتاری
گفتار ششم: آرمانگرایی و مداخله در امور سیاسی
گفتار هفتم: کوشش در رفع سوءِ تفاهم‌ها در باب زن و مرد
فصل هشتم: نتیجه‌گیری
فهرست منابع و مآخذ
چکیده‌ی انگلیسی