ویژه سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

کتابشناسی توصیفی«کتابشناسی های امام خمینی»

کتابشناسی توصیفی«کتابشناسی های امام خمینی»

امام خمینی از شخصیتهای تأثیرگذار بر مناسبات جهانی، جهان اسلام و به ویژه جامع‍ه ایران است. پژوهش درباره امام خمینی و اندیشه های ایشان با سپری شدن بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، همچنان گستره وسیعی را دربرمی گیرد. تا آنجا که کتابها و مقالات بسیاری در ایران و سایر کشورها در این باره منتشر شده، و کنگره ها و همایشهایی در این باره برگزار شده است.

ضرورت
امام خمینی از شخصیتهای تأثیرگذار بر مناسبات جهانی، جهان اسلام و به ویژه جامع‍ه ایران است. پژوهش درباره امام خمینی و اندیشه های ایشان با سپری شدن بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، همچنان گستره وسیعی را دربرمی گیرد. تا آنجا که کتابها و مقالات بسیاری در ایران و سایر کشورها در این باره منتشر شده، و کنگره ها و همایشهایی در این باره برگزار شده است.

بسیاری از این آثار در کتابشناسی های متعددی که تاکنون درباره امام خمینی نگاشته شده معرفی گردیده است. کثرت کتابشناسی ها درباره آثار امام و نیز آثار درباره امام، نگارنده را بر آن داشت تا با تدوین کتابشناسی حاضر و به انگیزه دستیابی سریع و آسان به منابع و مآخذ درباره امام، این مجموعه را فراهم آورد.

 

دامنه
منابع معرفی شده در این کتابشناسی شامل کتابشناسی های آثار و تألیفات امام، و کتابشناسی هایی درباره امام خمینی، اعم از پایان نامه ها، کتابها و مقالات و کنگره و سمینارهاست. و محدوده زمانی آن تا سال 1380 می باشد. همچنین در این کتابشناسی منابعی که به زبان فارسی نوشته شده و یا از زبان دیگر به زبان فارسی ترجمه شده است، معرفی گردیده اند. البته در پاره ای موارد کتابشناسی هایی که به زبان غیر فارسی در نشریات فارسی به چاپ رسیده نیز شناسانده شده اند.

 

شیوه تنظیم
آثار شناسانده شده در این کتابشناسی در سه بخش سامان یافته است:

1. کتابها: در این بخش کتابشناسی هایی که موضوع آنها کتابهای امام یا کتابهای درباره ایشان و یا معرفی مقالات و پایان نامه ها در این باره است معرفی شده است.

2. بخشی از کتابها: در این بخش کتابهایی که یک فصل یا بخشی از آنها به کتابشناسی آثار امام یا درباره امام اختصاص یافته معرفی شده است.

3. مقاله ها: در این بخش، مقالات نشریاتی که موضوع آنها کتابشناسی آثار امام خمینی است معرفی شده اند. آثار معرفی شده در هر بخش براساس ترتیب الفبایی پدیدآورندگان تنظیم شده است.

در معرفی کتابها این مشخصات به ترتیب آمده است: نویسنده، عنوان اثر، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحات، قطع کتاب.

در معرفی بخشی از کتابها، همین مشخصات همراه با صفحه های مورد نظر ذکر شده است.

در معرفی مقاله ها نیز این مشخصات آمده است: نویسنده، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره و سال، شماره نشریه، تاریخ نشر، شماره صفحه. در ادامه از هر اثر گزارش کوتاهی ارائه شده است. گفتنی است، در فراهم آوردن این مجموعه به یکایک منابع معرفی شده، مراجعه شده است و در مجموع شصت کتابشناسی به گون‍ه توصیفی شناسانده شده است: در بخش نخست چهارده کتابشناسی، در بخش دوم هفت کتابشناسی و در بخش سوم چهل کتابشناسی.

 

بخش اول: کتابها
1. احمدی فقیه یزدی، محمدحسن. سیری در آثار و تألیفات حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره). چاپ اول: تهران، مرکز نشر مدرس، 1368، 69ص، وزیری.

این کتابشناسی شامل معرفی توصیفی آثار و نوشته های امام خمینی است. کتاب از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست تألیفات امام خمینی را ذیل عناوینِ رساله های عرفانی و حدیثی و رسائل فقهی و اصولی معرفی کرده است. معرفی آثار در این بخش شیوه خاص ندارد و اغلب پس از ذکر عنوان کتاب و ذکر تاریخ اتمام تحریر آن، درباره اهمیت کتاب و مباحث مطرح شده در آن توضیح داده شده است. در این بخش از مشخصات کتابشناسی آثار تنها عنوان کتاب و تاریخ اتمام آن آورده شده است. بخش دوم کتاب درباره آثار خطی امام خمینی است که حاصل گفتگویی است که با نویسنده درباره آثار امام و اهمیت و جایگاه آن انجام شده است. در پایان این بخش درباره قسمتهایی از کتاب شرح چهل حدیث توضیحاتی داده شده و در ادام‍ه شرح کوتاهی از دو بیت از غزلِ «خال لب» ارائه شده است. گفتنی است که در گذشته بخش نخست این کتاب در بعضی نشریات با مشخصات ذیل به چاپ رسیده است: احمدی [فقیه] یزدی، [محمدحسن]. بخشی از تألیفات امام خمینی قدس سره. روزنامه ابرار. دوره دوم.

شماره 238 (12شهریور 1368) ص 2؛ شماره 239 (13شهریور 1368) ص 2؛

شماره 240(14شهریور 1368) ص 2؛ شماره 241 (15شهریور 1368) ص 2؛

شماره 242 (16شهریور 1368) ص 2؛ شماره 243 (18شهریور 1369) ص 2.

تألیفات رهبر انقلاب. روزنام‍ه کیهان. شماره 12686 (13 اسفند 1364) ص6.

و نیز قبلاً بخش دوم کتاب با این مشخصات به چاپ رسید ه است:

احمدی فقیه (یزدی)، [محمدحسن] (مصاحبه). سیری در آثار و نوشته های خطی امام خمینی. پاسدار اسلام. سال اول، شماره 2 (بهمن 1360) ص 46؛ شماره 3 (اسفند 1360) ص 55 ـ 57؛ شماره 4 (فروردین 1361) ص 53 ـ 55.

همچنین ترجم‍ه عربی کتاب معرفی شده با این مشخصات به چاپ رسیده است:

فقیه، احمد. الامام الخمینی، الآثار و المؤلفات. چاپ اول: بیروت، دارالروضة، 1994 م. 76ص، رقعی.

2. امیری، کیومرث؛ خالقی، معصومه. چکیده پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاههای جهان درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی. چاپ اول: تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران (باز)، 1378. چهارده، 368 ص، رقعی.

در این کتاب پایان نامه های دوره دکترا و کارشناسی ارشد که عمدتاً در دانشگاههای آمریکا و اروپا درباره امام خمینی، انقلاب اسلامی ایران و اهداف و پیامدهای آن نوشته شده اند به همراه گزیده جامعی از هر پایان نامه معرفی گردیده است.

این مجموعه براساس سال نگارش پایان نامه ها تنظیم شده است. سال نگارش پایان نامه ها از 1980 تا 1998 میلادی است. ذیل هر سال مشخصات ذیل به زبان انگلیسی از هر پایان نامه، براساس الفبای نام نویسنده آورده شده است: نویسنده، عنوان، مقطع تحصیلی، نام دانشگاه، سال تحصیلی، تعداد صفحه. سپس ترجمه فارسی آن و در پایان خلاصه پایان نامه آورده شده است.

3. امیری، کیومرث. مأخذشناسی امام خمینی. چاپ اول: تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1378. پانزده، 327ص، رقعی.

در این کتابشناسی آثار و تألیفات امام خمینی و یا کتابهایی که تماماً یا بخشی از آن درباره اندیشه های ایشان است معرفی شده است. این کتاب از سیزده فصل تشکیل شده است. فصل نخست اختصاص به معرفی تألیفات امام خمینی دارد و در این قسمت آثار امام تحت موضوعات عرفانی، فلسفی و اخلاقی؛ فقه استدلالی؛ رساله های عملیه یا فقه غیر استدلالی؛ دیوان شعر؛ سخنان، نامه ها و فرامین؛ وصیتنامه معرفی شده است. آثار معرفی شده در این فصل براساس عنوان کتابها تنظیم شده و از هر اثر این مشخصات آورده شده: عنوان، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه اگر کتابی که در این فصل معرفی شده به سایر زبانها ترجمه شده باشد، مشخصات آن به زبان ترجمه شده نیز آورده شده است. فصلهای دیگر کتاب عبارتنداز: کتاب درباره امام خمینی، بخشی از کتاب درباره امام خمینی، کتابهای فارسی چاپ خارج، فهرست مقالات فارسی. در این قسمتها کتاب بر اساس نام نویسنده تنظیم شده و از هر اثر در صورتی که کتاب باشد این مشخصات: نویسنده، عنوان، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه و اگر مقاله باشد این مشخصات: نویسنده، عنوان، نام نشریه، شماره و تاریخ، صفحه. آورده شده است. سایر فصلها که کتابهای غیرفارسی در آن معرفی شده اند عبارتنداز: فهرست کتابهای انگلیسی، فهرست مقالات انگلیسی، کتاب و مقاله به زبان فرانسه، کتاب به زبان آلمانی کتاب به زبان ترکی استانبولی، کتاب به زبان عربی، کتاب به زبان اردو، کتاب به سایر زبانها. در این قسمتها آثار معرفی شده براساس نوع زبان تنظیم شده اند و همان مشخصاتی که در بخشهای فارسی از کتابها و مقالات ذکر شد در اینجا نیز آورده شده است.

4. امیری، محمود. چکیده یکصد کتاب درباره امام خمینی به زبانهای غیرفارسی. چاپ اول: تهران، پیام آزادی، 1378. سیزده، 259،رقعی.

این کتابشناسی شامل خلاصه کتابهایی است که درباره انکار و اندیشه ها و شخصیت امام خمینی و انقلاب اسلامی به زبانهای انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسه، ترکی استانبولی و لهستانی در خارج از کشور نگاشته شده است. در این کتاب بیشترین حجم کتابهای معرفی شده به کتابهای انگلیسی اختصاص دارد.

کتابهای معرفی شده براساس زبان انتشار به شش فصل تقسیم شده و در هر فصل کتابهای مربوط به یکی از زبانها شناسانده شده است. آثار معرفی شده در هر فصل به ترتیب الفبای نویسندگان تنظیم شده و از هر اثر مشخصات ذیل نخست به زبان اصلی و آنگاه ترجم‍ه آنها به فارسی ذکر شده است: نویسنده، عنوان، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه. سپس گزارش جامعی از کتاب شامل محتوا و معرفی فصلهای کتاب ارائه شده است.

5. دهقان، علی؛ کفایی، امیرحسین. چکیده پایان نامه های انقلاب اسلامی و امام خمینی: کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور. چاپ اول: تهران، پیام آزادی، 1378. ده، 293، رقعی.

در این کتاب پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاههای کشور که درباره شخصیت، افکار و اندیشه های امام خمینی، انقلاب اسلامی ایران و علل پیروزی آن نگاشته شده اند معرفی شده است.

پایان نامه های معرفی شده براساس نام هر دانشگاه و از هر دانشگاه، براساس دانشکده های آن تنظیم شده است. دانشگاه هایی که پایان نامه ها ذیل آن معرفی شده اند به ترتیب عبارتنداز: دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه بین المللی وزارت امور خارجه.

مشخصاتی که از هر پایان نامه آورده شده عبارتنداز: عنوان پایان نامه، نویسنده، استاد راهنما، رشته تحصیلی، سال تحصیلی و در پایان چکیده ای از مباحث مندرج در رساله آورده شده است.

6. روابط عمومی کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی. تبیین: معرفی کنگره های علمی برگزار شده تا سال 1377. چاپ اول: تهران، ستاد یکصدمین سال میلاد امام خمینی، 1378. 207 ص. پالتویی.

در این کتاب به معرفی کنگره های علمی که در سالهای 1371 تا 1378 از سوی مؤسس‍ه تنظیم و نشر آثار امام خمینی برگزار شده و نیز کتابها و مجموعه مقالاتی که در ارتباط با کنگره ها چاپ شده اند پرداخته شده است.

کنگره های برگزار شده براساس سال برگزاری معرفی شده و در معرفی هر کنگره این مشخصات آورده شده است: عنوان، ریاست کنگره، دبیر کنگره، زمان برگزاری، مکان برگزاری محورها و عناوین و موضوعات فراخوان مقالات. سپس آثار و مجموعه هایی که توسط کنگره به چاپ رسیده براساس عنوان کتاب معرفی شده و از هر اثر این مشخصات آورده شده است: عنوان کتاب، چاپ، نوبت چاپ، تاریخ نشر، تیراژ، ناشر، قیمت، آنگاه پس از بیان موضوع کتاب عنوان مقالات چاپ شده و نام نویسنده آن آورده شده است.

7. صدیقیان، محمدجواد، عمادی، منصور. فهرست کتابهای مؤسس‍ه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و مؤسسه چاپ و نشر عروج، سال 1379 ـ 1368. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، [1379]. 240، 15ص، پالتویی.

در این کتاب کتابهایی که توسط مؤسس‍ه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و مؤسس‍ه چاپ و نشر عروج از سال 1368 تا 1379 به چاپ رسیده اند معرفی شده است. کتابهای معرفی شده تألیفات امام خمینی، مجموعه های برگرفته از سخنان امام، کتابهای درباره امام، مجموعه مقالات کنگره ها، آثار سید مصطفی خمینی، آرا و نظرات سید احمد خمینی، نشریات چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام و نیز کتب در دست چاپ مؤسسه را دربرمی گیرد. این کتاب از دوازده بخش تشکیل شده است. در بخش اول تألیفات امام خمینی براساس الفبای عنوان تنظیم و از هر کتاب این مشخصات آورده شده است. عنوان، نویسنده، قطع کتاب، تعداد صفحه، قیمت، نوبت چاپ، سال نشر، تیراژ، نام زبانهایی که کتاب به آن زبان ترجمه شده است. سپس توضیح مختصری شامل موضوع کتاب، سال تألیف آن و تعداد بخشها و فصول کتاب داده شده است.

در بخش دوم کتاب، مجموعه های موضوعی تبیان که برگرفته از سخنان و پیامهای امام است و در موضوعات گوناگون گردآوری شده معرفی شده است. معرفی این آثار براساس عنوان کتابها تنظیم شده و در ترتیب آن الفبای عنوان رعایت نشده است. از هر کتاب مشخصاتی که در بخش اول ذکر شد آورده شده است و پس از معرفی هر کتاب توضیح مختصری درباره موضوع آن داده شده است.

در بخش سوم آثاری که دیگران درباره امام خمینی و اندیشه ها و آراء او نگاشته اند براساس عنوان کتاب معرفی شده است.

در بخش چهارم مجموعه مقالاتی که توسط کنگره ها و سمینارهای برگزار شده درباره امام توسط مؤسسه به چاپ رسیده است براساس عنوان کتاب معرفی شده است.

در بخش پنجم فصلنامه حضور از شماره اول تا سی ام به ترتیب شماره معرفی شده و از هر شماره این مشخصات آورده شده است: عنوان، شماره، قطع نشریه، تعداد صفحه، قیمت، نوبت چاپ، تاریخ نشر، سپس فهرست مقالات هر نشریه با ذکر شماره صفحه آن آورده شده است.

در بخش ششم آثاری که درباره آراء و نظریات سید احمد خمینی نگاشته شده به ترتیب عنوان تنظیم و معرفی شده است.

در بخش هفتم آثار و تألیفات مصطفی خمینی براساس عنوان کتابها تنظیم و معرفی شده است.

در بخش هشتم تقریرات دروس امام و نیز برخی کتابها که در تبیین اندیشه او نگاشته شده اند براساس عنوان کتابها تنظیم و معرفی شده است.

در بخش نهم کتابهایی را که انتشارات مؤسس‍ه چاپ و نشر عروج درباره امام خمینی به چاپ رسانده براساس عنوان تنظیم و معرفی شده است. در این بخشها شیوه تنظیم آثار براساس عنوان و بدون ترتیب الفبا است و از هر کتاب همان مشخصاتی که در بخش دوم ذکر شد آورده شده است.

در بخش دهم فصلنامه متین معرفی شده و از هر شماره این مشخصات آورده شده:

عنوان، شماره، قطع نشریه، تعداد صفحه، قیمت، نوبت چاپ، سال نشر، فهرست مطالب.

در بخش یازدهم کتب در دست چاپ امام، تقریرات دروس امام و کتابهایی درباره امام با ذکر عنوان و نویسنده معرفی شده است.

در بخش دوازدهم آثار چاپ شده امام و یا درباره امام براساس نوع زبان تنظیم و از هر اثر فقط عنوان آن به زبان اصلی ذکر گردیده است. نوع زبانهایی که آثار به آنها ترجمه شده اند به ترتیب عبارتنداز زبانهای: تامیل، بوسنیایی، ایتالیایی، چینی، عربی، روسی، ترکی آذری، اردو، انگلیسی، ژاپنی، ترکی استانبولی، فرانسوی، کریل، هاوزا، اسپانیولی، آلمانی، بنگالی، پشتو.

8. فهرست سخنرانیهای امام در آرشیوهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول: تهران، سروش، 1364. 148 ص، وزیری.

در این کتاب سخنرانیهای امام خمینی که به صورت نوار، فیلم و یا ویدئو در آرشیوهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نگهداری می شود معرفی شده است. سخنرانی های معرفی شده براساس تاریخ ایراد سخنرانی از سال 1342 تا دیماه 1362

 

تنظیم شده است و از هر سخنرانی این مشخصات آورده شده است: عنوان سخنان امام، نوع ماده آرشیوی (نوار، فیلم)، محل، نام سازمان تهیه کننده، تعداد حلقه، مدت، طول نوار، مقدار دور نوار. سپس خلاص‍ه سخنان امام که در بردارنده عناوینی است که امام درباره آنها صحبت کرده است آورده شده و در ادامه شماره های بازیابی سخنرانی ها در آرشیوها ذکر گردیده است. در پایان کتاب فهرست الفبایی از موضوعات و نام کسان آورده شده که امام در سخنرانی های خود درباره آنان سخن گفته است و در مقابل هر نام شماره مدخل ذکر شده درکتاب آورده شده است.

9. محضر نور: فهرست، دیدارهای امام خمینی. 2جلد. چاپ دوم: تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374. 599، 505 ص، وزیری.

در این دو جلد کتاب فهرست مشخصات دیدارهای امام خمینی با مردم و مسئولین که از تاریخ 12 بهمن 1357 تا خرداد 1368 به ثبت رسیده معرفی گردیده است.

فهرست دیدارها بر حسب زمان دیدارهای امام با دیدارکنندگان تنظیم شده است و از هر دیدارِ انجام شده این مشخصات آورده شده است: شماره دیدار، زمان دیدار (ساعت، تاریخ شمسی، قمری، میلادی)، مکان، مناسبت، نوع دیدار، دیدارکنندگان، توضیحات، مآخذ.

در بخش توضیحات به چگونگی مراسم دیدار و بیان نقل و قولهای مسئولین و اشخاص در رابطه با مسائل مطرح شده در ملاقات و اهم بیانات امام پرداخته شده است.

در بخش مآخذ منابعی که اطلاعات مربوط به هر دیدار از آنها استفاده شده ذکر گردیده است.

در جلد اول دیدارهایی که از بهمن 1357 تا فروردین 1361 انجام شده معرفی گردیده و در جلد دوم دیدارهایی که از فروردین 1361 تا خرداد 1368 واقع شده معرفی گردیده است.

در این دو جلد مجموعاً 3713 دیدار به ثبت رسیده است.

در پایان جلد دوم مجموعه ای از فهرستهای راهنما، شامل نام اشخاص دیدار کننده، عناوین گروههای دیدار کننده، فهرست گروههای دیدار کننده به حسب محل اقامت گروه، فهرست موضوعی نقل و قولها به ترتیب حروف الفبایی تنظیم شده است. همچنین فهرست دیدارها به ترتیب تاریخ نیز ذکر گردیده است.

 

10. مرکز اسلامی انگلیس. امام خمینی و انقلاب اسلامی در رساله های دکتری و نشریات دانشگاهی.

ترجم‍ه محمدرضاآهنی. چاپ اول: تهران، پژوهشگاه علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، 1378. هفده، 348 ص، وزیری.

این کتاب در برگیرنده خلاص‍ه رساله های دوره دکترا در آمریکای شمالی و نیز خلاص‍ه مقالات منتشر شده در نشریات اروپایی و آمریکای شمالی است که درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران نگاشته شده است.

کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست رساله های دوره دکترا که طی سالهای 1980 تا 1996 میلادی نوشته شده اند معرفی گردیده اند. شیوه تنظیم فهرست این رساله ها براساس ترتیب سال نشر آنها آورده شده است و از هر اثر این مشخصات ذکر شده است: شماره ترتیب، عنوان رساله، محل تحصیل، سطح مدرک، تعداد صفحه، منبع، شماره نشر، موضوع. در ادامه، خلاص‍ه رساله معرفی شده با ذکر بخشهای مختلف آن و نیز نوع روش تحقیق رساله آمده است. مشخصات هر سند در متن کتاب به فارسی و در پاورقی شامل عنوان، نویسنده و محل تحصیل به زبان اصلی آورده شده است. در بخش دوم کتاب مقالات مربوط به امام خمینی و انقلاب اسلامی ذیل این چهار فصل معرفی شده است: امام خمینی در نشریات تاریخی، امام خمینی در نشریات علوم اجتماعی، امام خمینی در نشریات روانشناسی، امام خمینی در نشریات بازرگانی و مدیریت. تنظیم آثار در این بخش بنا بر ترتیب موضوعات آورده شده است. و از هر اثر این مشخصات به این ترتیب آمده است: نوع سند، موضوع، نویسنده، عنوان، نام نشریه، خلاص‍ه مقاله، تعداد سند، زبان، دوره زمانی، شماره مدخل، تاریخ چاپ. گفتنی است که در برخی فصلها پاره ای از مشخصات کم و زیاد شده و یا تقدیم و تأخیر در ترتیب ذکر شده صورت گرفته است. همچنین ذیل هر سند علاوه بر مشخصات فارسی که در متن آمده است در پاورقی همان مشخصات به زبان اصلی ذکر گردیده است.

11. مرکز امور مشارکت زنان، ریاست جمهوری. کتابشناسی جایگاه زن در اندیشه حضرت امام خمینی(ره). چاپ اول: تهران، برگ زیتون، 1380. 208ص، رقعی.

این کتابشناسی شامل معرفی سخنرانی ها، پیامها و نظریات امام خمینی است که درباره زن تاکنون بصورت کتابها و مقالات تدوین شده است. این کتابشناسی که به صورت توصیفی است از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست کتابها و در بخش دوم مقاله ها معرفی شده اند. شیوه تنظیم آثار در هر بخش براساس الفبای نام نویسنده است. در بخش اول به ترتیب این مشخصات از کتابها آورده شده است: نویسنده، عنوان، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحات. در بخش دوم نیز این مشخصات از هر مقاله آورده شده: نویسنده، عنوان، نام نشریه، شماره و تاریخ، صفحه. در هر بخش پس از ذکر مشخصات هر اثر خلاصه ای شامل معرفی اجتمالی مقاله یا کتاب و مباحث مطرح شدن در آن ذکر گردیده است.

12. معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. مقاله شناسی توصیفی امام خمینی. 3جلد. چاپ اول: تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379. 1272ص، رحلی.

در این کتاب شناسی مقالاتی که در روزنامه ها و نشریات درباره امام خمینی و موضوعات مربوط به ایشان به چاپ رسیده است؛ به صورت توصیفی معرفی شده است. این کتابشناسی در سه جلد تنظیم و شامل 6956 مقاله به زبان فارسی است که از سال 1357 تا 1369 در مطبوعات جمهوری اسلامی ایران درباره امام خمینی منتشر شده است.

آثار معرفی شده ذیل 13 محور موضوعی آورده شده است.

موضوعات و بخشهای جلد اول عبارت است از: زندگینامه، تحصیل، تدریس، رهبری، رحلت.

موضوعات و بخشهای جلد دوم عبارت است از: اخلاق، اقتصاد، سیاست.

موضوعات و بخشهای جلد سوم عبارت است از: عرفان، فرهنگ، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل تاریخی، مسائل نظامی.

آثار معرفی شده براساس نام نویسنده تنظیم شده و از هر اثر این مشخصات به ترتیب آورده شده است:

نویسنده، عنوان مقاله، نام سند، شماره و تاریخ، صفحه، آنگاه خلاصه ای شامل موضوع و مباحث مطرح شده در مقاله آورده شده است.

13. منشادی، مرتضی؛ شیخی، علی اکبر؛ شهابی، حمیدرضا (گردآورندگان). کتابشناسی توصیفی امام خمینی. چاپ اول: [بندرعباس]، دانشگاه هرمزگان، 1378. 442 ص، وزیری.

در این کتابشناسی آثار و تألیفات امام خمینی و کتابهای تدوین شده از سخنان و پیامهای ایشان به همراه فهرست تفصیلی کتابها معرفی شده است.

آثار معرفی شده در این کتابشناسی براساس الفبای عنوان کتابها تنظیم شده و به ترتیب این مشخصات از آنان آ ورده شده است: عنوان، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار، تعداد صفحه. و در ادامه این مشخصات فهرست تفصیلی مطالب کتاب و شماره صفحات آنها ذکر شده است.

14. نادرپور، محمدرضا؛ محمدی، منصور؛ عالیخانی، برمک. کتابشناسی موضوعی امام خمینی. چاپ اول: تهران، مؤسس‍ه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، 334ص، وزیری.

در این کتابشناسی تألیفات امام خمینی، کتابهای گردآوری شده از بیانات و سخنرانی های ایشان و نیز کتابهای دیگر پژوهشگران و نویسندگان که به زبان فارسی و غیرفارسی درباره ابعاد مختلف شخصیت امام و نهضت اسلامی ایران در داخل یا خارج کشور به چاپ رسید ه است به شکل توصیفی معرفی شده است.

آثار معرفی شده در یازده بخش تنظیم شده است و هر بخش اختصاص به موضوعی دارد که عبارتنداز: اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، اعتقادی، عبادی، عرفانی، بزرگداشتها و مناسبتها، تاریخی و خاطرات، رحلت، رهبری و مدیریت، زندگینامه، سیاسی و نظامی، فرهنگ، ادبیات و هنر، پایان نامه ها.

آثار معرفی شده ذیل هر موضوع به ترتیب الفبای عنوان نویسنده تنظیم شده و از هر اثر این مشخصات آورده شده است: نویسنده، عنوان، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه، و در صورتی که کتاب غیر فارسی باشد نوع زبان آن مشخص شده است. در ادامه مختصری درباره موضوع کتاب و ساختار آن ذکر شده است. در پاره ای موارد به علت در دسترس نبودن کتاب به توصیف آن پرداخته نشده است.

در فصل پایانی کتاب به معرفی پایان نامه های مرتبط با امام خمینی و انقلاب اسلامی پرداخته شده است. پایان نامه ها نیز براساس الفبای نام نویسنده تنظیم شده است و از هر پایان نامه این مشخصات ذکر گردیده: نویسنده، عنوان، نام دانشگاه، رشته تحصیلی، سال نگارش. در این بخش به توصیف آثار پرداخته نشده است.

 

بخش دوم: بخشی از کتاب
1. استادی، رضا، چهل مقاله: کتابنامه، کتابشناسی، شرح حال. چاپ اول: قم،

 

کتابخان‍ه عمومی آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 1371. 716ص، وزیری. ص299 ـ 326.

این کتاب از مقالات متعدد تشکیل شده است. یکی از مقالات چاپ شده در این کتاب، «تألیفات امام خمینی» نام دارد که در آن به معرفی اساتید امام خمینی، آثار و تألیفات امام خمینی و تقریرات دروس ایشان و کتابهایی که مشتمل بر سخنان و پیامهای ایشان است پرداخته شده است. مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست به جایگاه علمی امام خمینی و معرفی اساتید مختلف ایشان پرداخته شده است و در بخش دیگر تألیفات و آثار امام در ذیل موضوعات عرفانی، فلسفی و اخلاقی، فقه استدلالی، رساله های علمیه یا فقه غیر استدلالی براساس عنوان کتابها تنظیم شده است.

در آثار معرفی شده این مشخصات آورده شده است: عنوان کتاب، زبانی که کتاب به آن نوشته شده، آنگاه درباره موضوع کتاب و مباحث مطرح شده در آن توضیحات داده شده است و در ضمن آن سال تألیف آن و ناشر و در برخی موارد تعداد صفحات نیز آورده شده است.

مقاله یاد شده پیش از این در نشریات ذیل به چاپ رسیده است: کیهان اندیشه، شماره 29 (فروردین و اردیبهشت 1369) ص 143 ـ 161، حضور، شماره 1 (خرداد 1370) ص 172 ـ 194، یاد امام، شماره 3 (خرداد 1375) ص 114 ـ 140، بصائر، شماره 27 (تیر 1378) ص 16 ـ 29. همچنین این مقاله در مجله الثقافة الاسلامیه به عربی ترجمه شده است و نیز بخشهایی از مقاله در روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده است.

2. امه طلب، فرخ. جریان تکاملی آثار، آرا و رفتار سیاسی امام خمینی. مؤلفه های اندیش‍ه سیاسی امام خمینی. چاپ اول: تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1379. هشت، 328ص، وزیری. ص 147 ـ 168.

در این کتاب آراء و اندیشه های سیاسی امام خمینی توسط نویسندگان مختلف در دوازده مقال‍ه تحقیقی تبیین شده و مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مقالات این مجموعه مقال‍ه فوق می باشد که در آن آراء و منابع فکری سیاسی امام از خلال آثار و تألیفات او مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در بخشی از این مقاله تألیفات امام خمینی برحسب زمان نگارش به پنج دوره زیر تقسیم شده است:

 

1. آثاری که پیش از شروع سلطنت پهلوی به رشت‍ه تحریر درآمده است.

2. آثاری که در دوره اول سلطنت محمدرضا پهلوی تا آستان‍ه ملی شدن صنعت نفت نگاشته شده است.

3. آثاری که از سال 1328 تا تبعید به ترکیه در سال 1343نوشته شده است.

4. آثاری که در دوره تبعید و انقلاب تا پیروزی از سال 1343 تا 1357 نگارش یافته است.

5. آثاری که در دوره حکومت تا رحلت از سال 1357 تا 1368 نگاشته شده است.

در هر دوره آثار معرفی شده براساس عنوان کتاب بدون رعایت الفبا تنظیم شده است و پس از ذکر عناوین آثار ویژگی های اندیشه امام در آن دوره با توجه به آثار تألیف شده ایشان مورد بررسی قرار گرفته است و در این میان به توصیف آثار نیز پرداخته شده است. و در برخی موارد در تأیید آرای سیاسی امام قسمتهایی از متن کتابهای معرفی شده ذکر گردیده است.

3. انصاری، حمید، حدیث بیداری: نگاهی به زندگینام‍ه آرمانی، علمی و سیاسی امام خمینی (از تولد تا رحلت). چاپ هفتم: تهران، مؤسس‍ه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377. 254، پالتویی. ص 214 ـ 241.

در این اثر مهمترین وقایع دوران زندگی امام خمینی از تولد تا رحلت به طور اجمالی و با نگاهی تحلیلی ذکر شده است. فصل پایانی کتاب اختصاص به معرفی توصیفی تألیفات امام خمینی دارد. آثار معرفی شده براساس تاریخ نگارش کتابها تنظیم شده است و از هر اثر به ترتیب این مشخصات آورده شده است: عنوان کتاب، توضیحاتی درباره موضوع کتاب و مباحث آن، سال نگارش آن و در پایان آخرین اطلاعات درباره کتاب از قبیل زیر چاپ بودن یا در دست چاپ بودن کتاب آورده شده است. آنگاه در صورتی که کتاب چاپ شده باشد مشخصات آخرین چاپ آن شامل: محل نشر، ناشر، سال نشر و تعداد صفحه آورده شده است.

4. روحانی (زیارتی)، سید حمید. بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی. جلد اول. چاپ یازدهم: انتشارات راه امام، 1360. 957 ص، وزیری. ص 55 ـ 61.

این کتاب جلد اول از دوره سه جلدی است که درباره زندگینامه امام خمینی. شرح مبارزات سیاسی ایشان و یاران او و حوادث و وقایع انقلاب اسلامی نگاشته شده است. در قسمتی از این کتاب به معرفی تألیفات چاپ شده امام پرداخته شده است. آثار معرفی شده براساس عنوان کتابها تنظیم شده است و تنها عناوین کتابهای چاپ شده امام خمینی آورده شده، در برخی موارد نیز سال تألیف کتاب ذکر شده و توضیحاتی درباره موضوع و مباحث کتاب داده شده است.

5. زمزم نور: لمعات الامام. چاپ اول: تهران، مؤسس‍ه فرهنگی قدر ولایت، 1372. 124ص. رحلی. ص 58 ـ 60.

این کتاب درباره زندگی امام خمینی از ولادت تا رحلت است و در آن به حوادث و رخدادهای گوناگون انقلاب پرداخته شده است. در بخشی از کتاب آثار و تألیفات امام خمینی براساس موضوع آنها معرفی شده است. آثار معرفی شده ذیل موضوعاتِ عرفان، اخلاق، فلسفه، فقه استدلالی، اصول فقه، رسال‍ه عملیه یا فقه غیر استدلالی، مجموع‍ه اشعار و رجال آورده شده است. و از هر اثر عنوان و تاریخ تألیف آن ذکر شده است. در ادامه معرفی آثار امام، آن دسته از آثار ایشان که به فارسی منتشر شده است براساس عنوان و با ذکر تاریخ نگارش آورده شده است. به عبارت دیگر در این کتاب آثار امام خمینی یکبار براساس موضوع معرفی شده است و بار دیگر براساس چاپ شدن آن معرفی گردیده است.

6. عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم. فقهای نامدار شیعه. چاپ سوم: قم، نوید اسلام، 1376. 680ص، وزیری. 528 ـ 539.

در این کتاب به شرح حال فقهای بزرگ شیعه و جایگاه علمی آنان پرداخته شده و اساتید، شاگردان و آثار و تألیفات آنها معرفی گردیده است. هر بخش از کتاب به شرح حال یکی از فقها اختصاص دارد. در بخشی از این کتاب شرح حال امام خمینی آورده شده است و در قسمتی از آن آثار و تألیفات ایشان معرفی گردیده است. آثار معرفی شده از امام در این بخش ذیل این موضوعات آورده شده است: عرفان، اخلاق، فلسفه، فقه استدلالی، اصول فقه، رجال، رسائل عملیه، حکومت، امامت و روحانیت، شعر و ادب. آثار معرفی شده در این بخش براساس موضوع کتاب تنظیم شده است و پس از مشخص شدن موضوع، عنوان کتاب آورده شده و پس از آن زبان کتاب ذکر گردیده، سپس درباره موضوعات و مباحث مورد بحث در کتاب توضیح داده شده و در برخی موارد اثناء یا پایان توضیحات بدون ترتیب خاصی به سال تألیف کتاب اشاره شده است.

گلی زواره، غلامرضا. فرازهای فروزان: پژوهشی در سیره اخلاقی، تربیتی و عرفانی حضرت امام خمینی. چاپ اول: تهران، حضور، 1379. 552 ص، وزیری. ص 472

 

 

ـ 501.

در این کتاب زندگینامه امام خمینی و تبیین شخصیت و سیره اخلاقی، تربیتی و عرفانی او در چند بخش بیان شده است. در یکی از بخشهای کتاب آثار و تألیفات امام خمینی معرفی شده است. آثار معرفی شده در این بخش بر اساس موضوع تنظیم و به قسمتهای زیر تقسیم شده اند: تفسیر و حدیث، مباحث اصولی، قواعد و متون فقهی، حکمت نظری و عملی و عرفان، کلام و عقاید، زوایای ذوق، بیانات، مکاتبات و نامه ها. از مشخصات آثار معرفی شده ذیل هر موضوع، تنها عنوان کتاب ذکر گردیده و پس از آن درباره موضوع کتاب و مباحث مطرح شده در آن توضیح داده شده است. در برخی موارد نیز تاریخ تألیف کتاب ضمن توضیحات آورده شده است.

 

بخش سوم: مقاله ها
1. آشنایی با دفتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم. متین. سال اول، شماره دوم، (بهار 1378) ص 295 ـ 301.

در این مقاله ضمن معرفی دفتر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در قم به معرفی کتابهای اصولی و فقهی امام پرداخته شده است. مقاله از دو بخش تشکیل شده است.

در بخش اول شرحی مختصری از فعالیتهای دفتر مؤسسه در قم و حوزه فعالیت آن در امر تصحیح متون فقهی و اصولی امام داده شده است. در بخش دوم آثار و تقریرات فقهی و اصولی امام معرفی شده است. این بخش از چند قسمت تشکیل شده است در قسمت اول آثار و تقریرات اصولی امام خمینی. در قسمت دوم کتب فقهی فتوایی امام، در قسمت سوم فقه استدلالی و در قسمت آخر تقریرات فقهی امام معرفی شده است. آثار معرفی شده در هر قسمت براساس عنوان کتابها تنظیم شده و از مشخصات کتابها تنها عناوین آنها ذکر گردیده است؛ پس از معرفی هر کتاب توضیحی درباره جایگاه علمی آن و ویژگیهای کتاب و سیر آن از نگارش تا چاپ داده شده و در صورتی که کتاب چاپهای قبلی داشته به ویژگیهای آن چاپها نیز اشاره شده است.

2. امام خمینی و انقلاب در آیین‍ه پژوهش. دانشگاه اسلامی. ویژه سال حضرت امام خمینی. سال سوم، شماره 11 (زمستان 1378)؛ ص 124 ـ 137.

در این مقاله پایان نامه های دوره دکترا و کارشناسی ارشد و مقالات نشریات علوم انسانی در مورد امام خمینی و انقلاب اسلامی در آمریکا و اروپا از سال 1996 ـ 1979 معرفی شده است. مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد بر اساس عنوان پایان نامه ها بدون ترتیب الفبا تنظیم گردیده است و از هر مدخل به ترتیب این مشخصات آورده شده است: عنوان، نویسنده، استاد راهنما، نام دانشگاه، مکان، مقطع تحصیلی، تاریخ، منبع، شماره نوشتار، موضوع. در بخش دوم مقالات نشریات خارجی ذیل موضوعات مطالعات تاریخی و علوم اجتماعی بر اساس عنوان مقالات تنظیم شده و ذیل هر موضوع این مشخصات به ترتیب آورده شده است: عنوان، نویسنده، نام نشریه، نشانی نوشتار، سال، شماره نشریه، شماره صفحه، کد واره، زبان، محل انتشار، واژه ها و کدهای معرف، کد طبقه بندی، شماره دسترس، کد دسترسی.

3. امیری، کیومرث. کتابشناسی حضرت امام خمینی به زبانهای غیر فارسی. کتاب ماه. ویژه یکصدمین سال تولد امام خمینی (30 فروردین 1378) ص 78 ـ 82.

در این مقاله مهمترین کتابهای منتشر شده به زبانهای غیرفارسی که درباره امام خمینی در خارج از کشور به چاپ رسیده اند معرفی شده است. آثار معرفی شده براساس نوع زبان تنظیم شده است و به ترتیب نام پدید آورنده در ذیل زبانهای اردو، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ترکی استانبولی، سوئدی، اسپانیولی و عربی آورده شده است. از هر اثر این مشخصات به ترتیب ذکر گردیده است: نویسنده، عنوان، محل، تاریخ نشر، تعداد صفحه. پس از آن ترجمه مشخصات به زبان فارسی آورده شده است. در پایان تعدادی کتاب فارسی چاپ خارج از کشور نیز براساس نویسنده تنظیم شده است و از هر کتاب این مشخصات ذکر گردیده است: نویسنده، عنوان، محل نشر، سال نشر، تعداد صفحه.

همچنین این مقاله در «نشری‍ه دانشگاه اسلامی. ویژه سال حضرت امام خمینی. سال سوم، شماره 11 (زمستان 1378) ص 118 ـ 123». بدون ذکر نام نویسنده آن به چاپ رسیده است.

4. امینی، خلیل الله. معرفی سه کتاب به قلم نویسندگان خارجی درباره امام خمینی. کتاب ماه. ویژه یکصدمین سال تولد امام خمینی (30فروردین 1378) ص 48 ـ 51.

در این مقاله سه جلد کتابی که در خارج از کشور درباره امام خمینی به چاپ رسیده معرفی شده است. عناوین کتابها عبارتنداز: «ولایت فقیه: امام خمینی و انقلاب اسلامی، امام خمینی نیروی الهام بخش اسلام» که به زبان انگلیسی است. کتاب دیگر به زبان آلمانی است با عنوان: «خمینی یک انقلابی با نام خدا».

کتابهای معرفی شده براساس نام نویسنده تنظیم شده است و از هر کتاب به ترتیب این مشخصات به زبان اصلی ذکر شده است: نویسنده، عنوان، محل نشر، ناشر، سال نشر. سپس این مشخصات به فارسی آورده شده و پس از آن خلاص‍ه جامعی از بخشهای مختلف کتابها و مباحث مطروحه در آن آورده شده است.

5. انصاری قمی، ناصرالدین. آثار حدیثی امام خمینی. علوم حدیث. سال چهارم، شماره چهارم، پیاپی 14 (زمستان 1378) ص 233 ـ 248.

در این مقاله شش اثر حدیثی از امام خمینی با عناوینِ شرح چهل حدیث، شرح حدیث جنود عقل و جهل، شرح حدیث رأس الجالوت، التعلیقة علی الفوائد الرضویة، شرح دعاء السحر، بدایع الدرر فی قاعدة النفی الضرر. به طور توصیفی معرفی شده است. آثار معرفی شده براساس عنوان کتاب تنظیم شده است و از هر کتاب ابتدا عنوان، سپس وجه تسمیه آن آورده شده است و در اثناء توصیف کتاب به تاریخ تألیف کتاب اشاره شده است. در ادامه درباره چگونگی نگارش کتاب موضوع آن، ذکر فهرست کتاب با شماره صفحه مربوط به آن و نیز اسناد و احادیث آن توضیح داده شده است.

6. انصاری، ناصرالدین. تألیفات خاندان امام خمینی، آین‍ه پژوهش. سال دهم، شماره چهارم، پیاپی 58 (مهر ـ آبان 1378) ص 217 ـ 220.

در این مقاله به معرفی خاندان امام خمینی و آثار به چاپ رسیده از ایشان پرداخته شده است. مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست به معرفی خویشان نسبی امام خمینی پرداخته و آثار آنها معرفی شده است. در بخش دوم پس از معرفی خویشان سببی امام خمینی آثار آنها معرفی شده است. در هر بخش پس از ذکر نام خویشان، تاریخ تولد و وفات هریک و نسبت آن با امام خمینی آورده شده است آثار معرفی شده در این مقاله بنا بر ترتیب عنوان اثر تنظیم شده است. و از هر اثر به ترتیب این مشخصات آورده شده است. عنوان اثر، نوبت چاپ، محل چاپ، ناشر، سال چاپ، قطع، تعداد صفحات. آنگاه پس از معرفی هر اثر موضوع مورد بحث در کتاب مشخص شده است.

7. انصاری، ناصرالدین. تألیفات و تقریرات امام خمینی. آین‍ه پژوهش. سال دهم، شماره چهارم، پیاپی 85 (مهر ـ آبان 1378). 202 ـ 216.

در این مقاله به معرفی توصیفی تألیفات و تقریرات درسهای امام خمینی پرداخته شده است. مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست، تألیفات امام ذیل موضوعات فقه، اصول، قواعد فقهی و اصولی ، حدیث، آثار عرفانی و اخلاقی، تفسیر، کلام و عقاید، شعر و ادب، حکومت و سیاست و سخنان موضوعی معرفی گردیده است. مشخصات آثار معرفی شده در این بخش به این ترتیب آورده شده است: عنوان اثر، موضوعات و مباحث مهم آن، تاریخ چاپ، در برخی موارد ناشر و تعداد صفحات نیز به ذکر گردیده است. در بخش دوم مقاله تقریرات درسهای امام معرفی شده است. در این بخش ابتدا چهارده عنوان از تقریرات درسهای امام که تاکنون به چاپ نرسیده اند، در موضوعات فقهی، فلسفی و اصولی معرفی شده است. سپس هشت عنوان از تقریرات چاپ شده دروس امام با این مشخصات معرفی شده است: عنوان تقریر، نویسنده، سال چاپ و در برخی موارد قطع کتاب و تعداد صفحات ذکر گردیده است.

8. پایان نامه های دانشجویی داخل کشور درباره امام خمینی، مقطع کارشناسی ارشد و دکترا. دانشگاه اسلامی. سال سوم، شماره 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378) ص 164 ـ 171.

این مقاله به معرفی فهرست پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور درباره اندیشه های امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران می پردازد. پایان نامه های معرفی شده تحت عنوان این چند موضوع ذکر شده است: علوم اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی، تعلیم و تربیت و علوم سیاسی. فهرست پایان نامه ها براساس عناوین آنها تنظیم شده و از هر پایان نامه به ترتیب این مشخصات آورده شده است. عنوان پایان نامه، نویسنده، رشت‍ه تحصیلی، دانشگاه، استاد راهنما، سال نگارش.

9. تألیفات امام خمینی، روزنام‍ه صبح آزادگان. شماره 635 (26 فروردین 1361) ص 20 ـ 21.

در این مقاله تألیفات اخلاقی، فقهی و اصولی چاپ شده امام خمینی معرفی شده است. آثار معرفی شده براساس عناوین کتابها و بدون ترتیب الفبا تنظیم شده و از هر اثر تنها عنوان آن آورده شده است. در چند مورد به تعداد جلد و موضوع کتاب اشاره شده است.

10. جنّتی، یدالله. فهرست مقالات تحقیقی مجله های علمی ـ پژوهشی به مناسبت یکصدمین سالزاد امام خمینی. حضور. شماره 32 (تابستان 1379) ص 280 ـ 331.

این مقاله مشتمل بر معرفی مقالاتی است که در سال امام خمینی ـ سال 1378 ـ درباره امام خمینی در نشریات داخل کشور به چاپ رسیده است. آثار معرفی شده براساس این موضوعات تنظیم شده است: کلیات، تاریخ و شرح حال، قرآن و حدیث،. فقه و حقوق، عرفان و فلسفه، اخلاق و تعلیم و تربیت، ادب و هنر و اندیش‍ه سیاسی؛ سپس ذیل هر موضوع آثار معرفی شده براساس الفبای نویسنده مقاله آورده شده است. از هر مقاله این مشخصات ذکر شده است. نویسنده، عنوان، نام نشریه، شماره و سال، صفحه.

پیش از این مقاله یاد شده از همین نویسنده در آین‍ه پژوهش، سال دهم، شماره ششم، پیاپی 60 (بهمن و اسفند 1378) ص 131 ـ 138 به چاپ رسیده است.

11. حاج آقا روح الله، معلم بزرگ فقاهت. صحیف‍ه حوزه، ضمیم‍ه روزنامه جمهوری اسلامی. شماره 50 (13 خرداد 1381) ص 8.

در این مقاله برخی از آثار فقهی امام خمینی و نیز پاره ای از شروح که عده ای از اساتید دروس خارج فقه و فقهای معاصر بر تحریرالوسیله امام خمینی نگاشته اند به گونه توصیفی معرفی گردیده است. آثار معرفی شده در این مقاله براساس عنوان کتاب بدون ترتیب الفبا تنظیم شده و پس از ذکر عنوان هر کتاب معرفی کوتاهی از محتوای آن داده شده است. در این مقاله ابتدا کتابهای فقهی امام، آنگاه شروحی که بر تحریر الوسیله نگاشته شده معرفی گردیده است.

12. حبیبی، سلمان. مأخذشناسی آثار مکتوب پیرامون زندگی و شخصیت الهی امام خمینی. روزنامه رسالت. سال هفدهم، شماره 4737 (13 خرداد 1381) ص 14.

در این مقاله کتابها و مقالاتی که درباره زندگی، آثار، شخصیت و اندیشه های امام خمینی نگاشته شده معرفی گردیده است. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول کتاب ها براساس عنوان آثار بدون ترتیب الفبا تنظیم شده و از هر کتاب به ترتیب این مشخصات آورده شده است. عنوان، نویسنده، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ، سال نشر، تعداد صفحه. بخش دوم مقاله اختصاص به معرفی مقالات دارد که در آن مقالات معرفی شده براساس عنوان مقاله بدون ترتیب الفبا تنظیم شده و از هر مقاله معرفی شده به ترتیب این مشخصات آورده شده است: عنوان، نویسنده، نام نشریه، شماره، صفحه.

13. حسینی، سیدرضا، تقریرات درس امام. حضور. ویژه هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی. (خرداد 1376) ص55 ـ 60.

در این مقاله تقریرات درسهای امام خمینی معرفی شده است. مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست درباره شخصیت و حوزه درس امام خمینی، شاگردان ایشان. تقریر نویسی و اهمیت آن مطالبی بیان ذکر است. در بخش دوم تقریرات امام به سه بخش تقسیم شده است: تقریرات چاپ شده، تقریرات در دست چاپ و تقریرات چاپ نشده. تقریرات معرفی شده در این مقاله براساس انتشار یا عدم انتشار آنها تنظیم شده است. در تقریرات چاپ شده و در دست چاپ از هر اثر این مشخصات آورده شده است: موضوع، عنوان بحث، تقریر کننده، تعداد مجلدات، تاریخ تقریر، تاریخ چاپ، تعداد صفحات، قطع. در این مقاله چهار عنوان تقریر چاپ شده، شش تقریر آماده چاپ و بیست و نُه تقریر چاپ نشده معرفی شده است.

14. دشتی، عمادالدین. کتابشناسی توصیفی مجموعه های شعری در سوگ امام راحل. حضور. ویژه هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی. (خرداد 1376) ص61 ـ 62.

در این مقاله مجموعه های شعری که پس از رحلت امام خمینی درباره ایشان به چاپ رسیده معرفی شده است. معرفی کتابها براساس تاریخ انتشار آنها تنظیم شده است. از هر اثر به ترتیب این مشخصات آورده شده است: عنوان، پدید آورنده، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه. پس از ذکر مشخصات هر کتاب توضیح کوتاهی درباره آن و نوع و قالب اشعار آن داده شده است.

15. د، س، م [ذکایی ساوجی، مرتضی]. اجمالی بر کتابشناسی امام خمینی در غرب. راه دانش. شماره 13 ـ 14 (بهار و تابستان 1377) ص289 ـ 294.

در این مقاله کتابها و مقالات منتشر شده خارج از کشور ـ بویژه کشورهای اروپایی و آمریکا ـ که درباره امام خمینی نوشته شده اند معرفی گردیده است. عمده آثار معرفی شده متعلق به سالهای اولیه انقلاب اسلامی ایران (1978 ـ 1981/1360 ـ 1357) است. آثار معرفی شده در این مقاله براساس الفبای نام نویسندگان تنظیم شده است در معرفی کتابها این مشخصات: نویسنده، عنوان، محل نشر، ناشر، سال نشر. و در معرفی مقالات این مشخصات آورده شده است: نویسنده، عنوان، نام نشریه، شماره، سال، صفحه. آنگاه پس از ذکر مشخصات هر اثر عنوان و نویسنده آن به فارسی ترجمه شده است.

16. ذکایی ساوجی، مرتضی. کتابشناسی امام خمینی در غرب. کیهان فرهنگی. سال هجدهم، شماره 176 (خرداد 1380) ص 11.

در این مقاله به معرفی منتخبی از کتابها و مقاله هایی که درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور به زبان غیرفارسی به چاپ رسیده پرداخته شده است.

آثار معرفی شده که اغلب در سالهای اولیه انقلاب به چاپ رسیده اند به زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی است. معرفی آثار بنابر ترتیب الفبای عنوان نویسنده تنظیم شده است و در معرفی کتابها این مشخصات آورده شده است: نویسنده، عنوان، محل نشر، سال نشر. در معرفی مقاله ها نیز مشخصات زیر آورده شده است: نویسنده، عنوان، نام نشریه، سال نشر، شماره، صفحه.

17. رحمتی، حسینعلی. مأخذشناسی سیره فلسفی امام خمینی. نامه مفید. سال پنجم، شماره چهارم، پیاپی. 2 (زمستان 1378) ص 213 ـ 234.

در این مقاله آن دسته از آثار امام خمینی که دربردارنده سیره فلسفی ایشان است و نیز کتابها و مقالاتی که درباره سیره فلسفی امام مطالب و نکاتی دارند به صورت توصیفی معرفی شده است. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است در بخش نخست آثاری که حاوی سیره فلسفی امام و از تألیفات یا مجموعه سخنان و پیامهای ایشان هستند معرفی شده اند. شیوه معرفی آثار در این بخش براساس الفبای عنوان کتابها تنظیم شده است و از هر اثر این مشخصات ذکر گردیده: عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه. پس از مشخصات هر اثر مباحث مربوط به سیره فلسفی امام با ذکر شماره صفحه نمایه سازی شده است. آنگاه نشریاتی که درباره آثار معرفی شده، مرتبط با موضوع مورد بحث مطلبی داشته باشند پس از توضیحات با مشخصات زیر معرفی شده اند: نویسنده، عنوان، نام نشریه، شماره و تاریخ، صفحه.

در بخش دوم مقاله آثاری که دیگران درباره اندیشه فلسفی امام خمینی نگاشته اند معرفی شده است. معرفی آثار در این بخش براساس موضوع تنظیم شده است موضوعات ذکر شده در این بخش عبارتنداز: فلسفه، فلسف‍ه سیاست، فلسف‍ه تعلیم و تربیت. از آثار معرفی شده ذیل موضوعات فوق این مشخصات آورده شده است: از کتابها: نویسنده، عنوان، محل نشر، ناشر، سال نشر، صفحه. از مقالات: نویسنده، عنوان، شماره و تاریخ، صفحه. آنگاه ذیلِ هر اثر توضیحی درباره مباحث آن آورده شده است.

18. زرشکی، پریا. فهرست پایان نامه های دانشجویی داخل کشور درباره امام خمینی. کتاب ماه. ویژه یکصدمین سال تولد امام خمینی (30 فروردین 1378) ص 31 ـ 36؛ 83 ـ 86.

در این مقاله پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور که درباره اندیشه های امام خمینی در زمینه های تاریخ، سیاست، تربیت و فلسفه و عرفان نگاشته شده اند معرفی گردیده است. پایان نامه های معرفی شده براساس عنوان و بدون در نظر گرفتن الفبای عناوین تنظیم شده است. در معرفی هر پایان نامه به ترتیب این مشخصات آورده شده است: عنوان، نویسنده، رشت‍ه تحصیلی، نام دانشگاه، استاد راهنما، سال نگارش.

در پایان مقاله خلاصه دو پایان نامه با موضوعات تربیتی و سیاسی آورده شده است.

19. سلیمانی، فرشید، محققی، زهره. معرفی سمینارهای برگزار شده در مورد حضرت امام خمینی. حضور. ویژه هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی (خرداد 1376) ص 69 ـ 72.

در این مقاله سمینارهایی که در داخل و خارج از کشور درباره امام خمینی و اندیشه های ایشان برگزار شده است معرفی گردیده است. مقاله از دو بخش تشکیل شده است در بخش نخست سمینارهای برگزار شده در داخل کشور معرفی شده است. از سمینارهای معرفی شده این مشخصات آورده شده است: نام کنگره، برگزار کننده، سال برگزاری. سپس درباره محورها و موضوعات و مباحث مطرح شده در کنگره توضیح داده شده است.

در بخش دوم کنگره هایی که در خارج از کشور توسط ایران یا سایر کشورها درباره امام خمینی برگزار شده معرفی شده است در این بخش ابتدا عنوان کنگره و محل برگزاری آن آورده شده و سپس درباره موضوعات و مباحث مطرح شده در آن توضیح داده شده است.

20. سیری در تألیفات اخلاقی، عرفانی حضرت امام. حوزه، سال هفتم، شماره اول و دوم، پیاپی 37 ـ 38 (فروردین و اردیبهشت؛ خرداد و تیر 1369) ص 416 ـ 424.

این مقاله به معرفی توصیفی آثار و تألیفات اخلاقی و عرفانی امام خمینی پرداخته است. در معرفی کتابها ترتیب خاصی رعایت نشده است و از مشخصات آثار معرفی شده تنها عنوان کتاب و سال چاپ اثر ذکر شده و آنگاه به معرفی موضوعات مورد بحث در کتاب، اهمیت آن و معرفی بخشهای کتاب پرداخته شده است.

21. شیرازی، علی. کتابشناسی توصیفی سیری در آثار ارزشمند حضرت امام خمینی. معرفت. سال هشتم، شماره سوم، پیاپی 31 (آذر و دی 1378) ص 99 ـ 110.

در این مقاله آثار و تألیفات امام خمینی و نیز برخی از کتابهایی که با استفاده از آثار ایشان تدوین شده است به صورت توصیفی معرفی گردیده است. مقاله از دو بخش تشکیل شده در بخش نخست به معرفی آثاری که امام نگاشته است. ذیل موضوعاتِ اخلاقی و سیر و سلوک، سیاسی و مذهبی، فلسفی و عرفانی، فقه، اصول، تعلیقات و حواشی، مجموعه پیامها و سخنرانی ها پرداخته شده است. در بخش دوم، کتب گردآوری شده از آثار امام که دیگر نویسندگان با استفاده از آثار امام تدوین کرده اند معرفی شده است. آثار معرفی شده در این بخش نیز ذیل این موضوعاتی که در بخش اول آورده شده بود آمده است. آثار ارائه شده در هر بخش براساس موضوع تنظیم شده اند و از هر اثر به ترتیب این مشخصات آورده شده است: عنوان، نویسنده، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه؛ آنگاه درباره موضوع کتاب، و سرفصل مباحث مهم آن توضیحاتی داده شده است.

بخش اول این مقاله قبل از این طی سه شماره در روزنامه اطلاعات با مشخصات زیر به چاپ رسیده است.

شیرازی، علی. نگاهی بر آثار حضرت امام خمینی. روزنامه اطلاعات. شماره 19058 (16خرداد 1369) ص7؛ شماره 19061 (19خرداد 1369) ص7؛ شماره 19062 (20خرداد 1360) ص7.

22. صادق پور، محمدحسین. فهرست کتابها و مقاله های منتشر شده درباره امام خمینی در سال امام. مشکوة. شماره 62 ـ 65 (1378) ص 50 ـ 37.

در این مقاله به معرفی کتابها و مقالاتی که در سال 1378 ـ سال امام خمینی ـ درباره امام خمینی در داخل کشور منتشر شده پرداخته شده است. آثار معرفی شده براساس الفبای عنوان تنظیم شده است و از هر کتاب این مشخصات: عنوان، نویسنده، محل نشر، ناشر، سال نشر؛ و از مقالات در صورت نشریه بودن این مشخصات: عنوان، نویسنده، نام نشریه، شماره؛ و در صورتی که روزنامه باشد این مشخصات: عنوان، نویسنده، نام روزنامه، تاریخ انتشار آورده شده است.

23. طالقانی، رضا. بررسی اجمالی آثار عرفانی امام خمینی. آشنا. سال اول، شماره پنجم (خرداد و تیر 1371) ص 21 ـ 26.

در این مقاله کتابهای عرفانی امام خمینی به صورت توصیفی معرفی شده است. در معرفی این آثار ابتدا عنوان کتاب آورده شده سپس موضوع آن ذکر گردید و در ادامه سال تألیف و سن مؤلف به هنگام تألیف کتاب بیان شده است. آنگاه مهمترین مطالبی که در کتاب مورد بحث قرار گرفته ذکر گردیده است. پس از معرفی کتابها نویسنده درباره ادبیات عرفانی امام خمینی و نیز بُعد شاعری امام توضیحاتی داده و ویژگی های آن را بیان کرده است.

24. عابدی، احمد. نیم نگاهی به استادان و آثار عرفانی امام خمینی. آین‍ه پژوهش. سال دهم، شماره چهارم، پیاپی 58 (مهر ـ آبان 1378) ص 197 ـ 201.

در این مقاله اساتید عرفان و آثار عرفانی امام خمینی معرفی شده اند. مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست اساتید عرفان ایشان و مختصری درباره آنها آمده است. در بخش دوم، آثار عرفانی امام خمینی معرفی توصیفی شده و این مشخصات از هر اثر آورده شده است. عنوان اثر، سال تألیف و سپس توصیف بخشهای مختلف هر اثر پرداخته شده است.

25. عماد دشتی، صدرالدین. کتابشناسی موضوعی، توصیفی آثار امام راحل. حضور. ویژه هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی (خرداد 1376) ص40 ـ 54.

این مقاله به معرفی تألیفات امام خمینی، تقریرات دروس، و آثاری که از سخنان و پیامهای ایشان تدوین شده پرداخته شده است.

آثار معرفی شده براساس موضوع تنظیم شده است و مجموعاً این آثار ذیل موضوعاتِ فلسفه و عرفان، تفسیر، کلام، اخلاق، حدیث، فقه، فتاوی، اصول فقه، حکومت، اجتماع، شعر و ادب، آثار دیگران آورده شده است. در معرفی هر اثر این مشخصات از کتاب آورده شده: عنوان کتاب، سال نشر، و در ادامه توضیحاتی پیرامون کتاب مذکور داده شده است و در ادامه در برخی موارد، ناشر و تعداد صفحه کتاب نیز ذکر گردیده است. در پایان مقاله فهرست آثار امام خمینی براساس سال تألیف هر اثر به ترتیب آورده شده است و از هر اثر تنها عنوان کتاب و سال تألیف آن ذکر شده است.

26. فهیمی، مهدی. کتابشناسی حضرت امام خمینی. کیهان فرهنگی سال ششم، شماره 3. پیاپی 63 (خرداد 1368) ص 12 ـ 15.

در این مقاله تألیفات امام خمینی و کتابهایی که براساس سخنان و رهنمودهای ایشان تدوین شده معرفی شده است. مقاله از دو بخش تشکیل شده در بخش نخست تألیفات امام براساس الفبای عنوان آثار معرفی شده و از هر اثر این مشخصات آورده شده است: عنوان، محل نشر، ناشر، تیراژ، نوبت چاپ، سال نشر، تعداد صفحه. آنگاه درباره کتاب توضیح مختصری شامل موضوع کتاب داده شده و فهرست مندرج در آن آورده شده است. در بخش دوم کتابها، و آثار جمع آوری شده از سخنان امام خمینی معرفی شده، معرفی این آثار نیز براساس الفبای عنوان کتاب تنظیم شده است و از هر اثر این مشخصات آورده شده است. عنوان کتاب، گردآورنده، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعدادصفحه.

27. قاسمی، جواد. فهرست کتابهای منتشر شده به زبان انگلیسی درباره امام خمینی. مشکوة. شماره 62 ـ 65 (1378)

 

ص 74 ـ 75.

این مقاله به معرفی برخی از کتابهایی که به زبان انگلیسی درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران نگاشته شده اند، پرداخته است. آثار معرفی شده براساس عنوان کتاب تنظیم شده است و از هر اثر به ترتیب این مشخصات آورده شده است: عنوان کتاب، نویسنده، تاریخ نشر.

28. کتابشناسی حضرت امام خمینی. حضور. شماره 5 و 6 (زمستان 1371) ص 103 ـ 111.

در این مقاله تألیفات امام خمینی، کتابهای گردآوری شده از سخنان و پیامهای ایشان و نیز کتابهایی که درباره شخصیت و اندیشه های امام خمینی نگاشته شده اند، معرفی گردیده اند. این مقاله از نه بخش به این ترتیب تشکیل شده است: سخنرانی ها، پیامها، مصاحبه های امام؛ مجموعه های موضوعی و برگزیده از سخنان امام، آثار چاپ شده فقهی، عرفانی و اشعار امام، شرح و تفسیر آثار و اشعار امام، زندگینامه امام، خاطرات، مقالات و مصاحبه ها درباره امام، اشعار در مدح و رثای امام، آثار پراکنده (نامه به امام، تصاویر امام، زیارت نامه امام)، کتابهای منتخب (شامل شخصیت و اندیشه های امام).

آثار معرفی شده ذیل هر بخش براساس عنوان کتاب تنظیم شده و از هر اثر به ترتیب این مشخصات آورده شده است: عنوان کتاب، نویسنده، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه. آنگاه پس از ذکر مشخصات هر اثر موضوع یا موضوعات آن ذکر گردیده است.

29. کتابنامه امام: سیری در تألیفات فقهی و اصولی حضرت امام. حوزه. ویژه سالگرد رحلت امام خمینی. سال هفتم، شماره اول و دوم، پیاپی 37 ـ 38 (فروردین و اردیبهشت؛ خرداد و تیر 1369) ص 403 ـ 415.

در این مقاله به معرفی توصیفی آثار فقهی و اصولی امام خمینی پرداخته شده است. مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست مطالبی درباره ویژگیهای آثار امام و جایگاه و اهمیت آنها ذکر شده و آنگاه درباره دیدگاههای امام و درباره فقه و اصول و دستاوردهای این دیدگاه توضیح داده شده است. در بخش دوم آثار فقهی و اصولی امام خمینی معرفی گردیده است. معرفی آثار براساس عناوین کتاب ها تنظیم شده و این مشخصات از هر اثر آورده شده است. عنوان کتاب، تعداد صفحه، برخی از عناوین کتاب. پس از آن درباره موضوع کتاب و مباحثی که به آن پرداخته شده توضیحاتی داده شده است.

30. کتابهای منتشر شده درباره امام خمینی. دانشگاه اسلامی. سال سوم، شماره 9 و 10 (تابستان و پاییز 1378) ص 172 ـ 179.

در این مقاله کتابهایی که پیرامون شخصیت، اندیشه و آثار و تألیفات امام خمینی نگارش یافته معرفی شده است. آثار معرفی شده براساس عنوان کتاب تنظیم و از هر اثر این مشخصات آورده شده است: عنوان، نویسنده، محل نشر، نوبت چاپ، سال نشر، تعداد صفحه. پیش از این مقال‍ه یاد شده در نشری‍ه »کتاب ماه» ویژه یکصدمین سال تولد امام خمینی. (30 فروردین 1378) به چاپ رسیده است.

31. کفایی، امیرحسین. کتابشناسی آثار حضرت امام خمینی. کتاب ماه. ویژه یکصدمین سال تولد امام خمینی (30 فروردین 1378) ص 37 ـ 41.

در این کتابشناسی آثار و تألیفات امام خمینی به طور توصیفی معرفی شده است. آثار معرفی شده براساس الفبای عنوان هر کتاب تنظیم شده است. از هر اثر به ترتیب این مشخصات آورده شده است: عنوان کتاب، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه. در برخی مدخلها مشخصات کمتری ذکر شده است. پس از آن خلاصه ای درباره کتاب، شامل فهرست ابواب کتاب، جایگاه علمی کتاب و پاره ای از توضیحات از قبیل سن امام هنگام نگارش کتاب آورده شده است.

این مقاله در «نشریه دانشگاه اسلامی» ویژه سال حضرت امام خمینی، سال سوم، شماره 11 (زمستان 1378) ص 114 ـ 117. با عنوان «کتابشناسی آثار امام خمینی» بدون ذکر نام نویسنده به چاپ رسیده است.

32. مرادی نیا، محمدجواد. معرفی آثار مکتوب امام خمینی. ضمیم‍ه روزنام‍ه اطلاعات. شماره 21644 (20 خرداد 1378) ص2؛ شماره 21646 (25 خرداد 1378) ص؛ شماره 21647 (26 خرداد 1378) ص2؛ شماره 21648 (27 خرداد 1378) ص2.

در این مقالات به معرفی توصیفی آثار امام خمینی و مهمترین کتابهایی که درباره ایشان و انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده پرداخته شده است. در این مقالات ابتدا برخی آثار امام خمینی و سپس منتخبی از کتابهای پیرامون امام و انقلاب براساس عنوان کتاب بدون ترتیب الفبای آنها تنظیم و معرفی شده است. در معرفی آثار این

 

 

مشخصات ذکر گردیده است: عنوان، نویسنده، ناشر، تیراژ، نوبت چاپ، سال نشر، نوع قطع کتاب، تعداد صفحه. سپس معرفی جامعی شامل موضوع کتاب و مباحث مطرح شده در آن ارائه گردیده است.

33. مروری بر آثار و نوشته های امام راحل. کیهان فرهنگی. سال شانزدهم. شماره 156 (مهر 1378) ص 110 ـ 115.

در این نوشتار تألیفات امام خمینی و نیز آثاری که درباره دیدگاهها و اندیشه های ایشان نگاشته شده معرفی گردیده است. آثار معرفی شده در سه بخش تألیفات امام خمینی، مجموعه تبیان، آثار دیگران براساس الفبای عنوان کتابها تنظیم شده است در بخش اول و دوم تنها ذکر عنوان در معرفی هر اثر آورده شده است و پس از آن درباره موضوع کتاب و عناوین فصلهای آن ذکر شده است در بخش سوم به ترتیب این مشخصات آورده شده است: عنوان، نویسنده، نوبت چاپ، سال نشر.

34. معادیخواه، عبدالحمید. معرفی تشریحی و موضوعی کتب و آثار حضرت امام. ویژه نام‍ه روزنامه جمهوری اسلامی. ویژه اولین سالگرد رحلت امام خمینی (13 خرداد 1369) ص 30 ـ 34.

در این مقاله آثار و نوشته های امام خمینی به صورت توصیفی معرفی شده است. آثار معرفی شده تحت عنوان موضوعات فلسفه و عرفان، اخلاق عرفانی، اصول فقه، فقه و تفسیر قرآن آورده شده است. شیوه تنظیم فهرست آثار در این مقاله براساس ترتیب تاریخ تألیف هر اثر آمده است و در معرفی هر اثر به ترتیب این مشخصات ذکر گردیده است: عنوان، تاریخ تألیف، آنگاه درباره معرفی موضوعات مورد بحث در کتاب و اهمیت آن توضیح داده شده است.

35. معرفی چند کتاب درباره امام خمینی. کتاب ماه. ویژه یکصدمین سال تولد امام خمینی (30 فروردین 1378) ص 67 ـ 71.

در این مقاله منتخبی از کتابهایی که درباره زندگینامه یا اندیشه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایشان و یا از سخنان امام خمینی در موضوعات مختلف تدوین شده به طور توصیفی معرفی گردیده است. آثار معرفی شده براساس عنوان کتاب تنظیم شده است. و از هر کتاب این مشخصات ذکر شده است: عنوان، نویسنده، محل نشر، ناشر، سال نشر. پس از ذکر مشخصات کتاب موضوع کتاب و فصلهای مختلف آن و مباحث مطرح شده در آن به اجمال ذکر گردیده است.

36. نجف زاده بار فروش، محمد.

 

معرفی گذرای آثار امام خمینی قدس سره. اطلاعات هفتگی. شماره 2442 (28 تیر 1368) ص 42 ـ 45.

در این مقاله آثار و تألیفات امام خمینی به صورت توصیفی معرفی شده است. این مقاله از سه بخش تشکیل شده است در بخش اول آثاری که از امام منتشر شده براساس الفبای عناوین آنها تنظیم و معرفی شده است و از هر اثر این مشخصات آورده شده است: عنوان، زبان کتاب (فارسی یا عربی)، سال تألیف سپس اجمالی از آراء امام در کتاب و موضوع آن ذکر گردیده است. در برخی موارد سن امام هنگام تألیف کتاب و ناشر و سال نشر و تعداد صفحات ذکر گردیده است.

در بخش دوم ترجمه هایی که از آثار عربی امام به فارسی شده است با ذکر عنوان آثار ترجمه شده آورده شده است.

در بخش سوم آثار خطی امام معرفی شده است که این آثار یا بصورت حواشی بر کتابهای اساتید بزرگان گذشته است و یا فرمانها و پیامهای ایشان است. سپس پاره ای از آثار خطی امام که جنب‍ه کلاسیک دارد فقط با ذکر عنوان معرفی شده و موضوع آنها ذکر گردیده است.

37. نصر اصفهانی، علی. کتابشناسی ولایت فقیه امام خمینی. حکومت اسلامی. سال چهارم. شماره دوم، پیاپی 12 (تابستان 1378) ص 175 ـ 184.

در این مقاله کتاب ولایت فقیه امام خمینی و ترجمه های آن به زبانهای مختلف و نیز کتابهایی که دیگران درباره ولایت فقیه ایشان به زبانهای مختلف نوشته اند معرفی شده است: مقاله از چهار بخش تشکیل شده است در بخش نخست نویسنده پس از ذکر چگونگی شکل گیری و تاریخچه کتاب به بخشهای مختلف آن پرداخته است و پس از آن مشخصات چاپهای فارسی کتاب ولایت فقیه امام خمینی به این ترتیب آورده شده است: عنوان، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه. در بخش دیگر ترجمه های کتاب ولایت فقیه امام به زبان عربی با این مشخصات براساس عنوان کتاب معرفی شده است: عنوان، مترجم، محل نشر، ناشر، تعداد صفحه.

در بخش دیگر توصیف، بررسی و شرحها و نقدها و تحلیل هایی که به زبان عربی و انگلیسی درباره کتاب ولایت فقیه امام نوشته شده براساس عنوان کتاب معرفی گردیده است و پس از معرفی هر اثر ترجمه عنوان به فارسی آورده شده است مشخصات آورده شده در این بخش عبارتنداز: عنوان، نویسنده، محل نشر، ناشر، سال نشر.

 

در بخش پایانی مقاله ترجمه های کتاب ولایت فقیه معرفی شده است معرفی آثار در این بخش براساس نوع زبان است زبانهایی که کتاب به آنها ترجمه شده عبارتنداز: اردو، روسی، آلمانی، انگلیسی، ترکی، فرانسه. معرفی آثار ترجمه شده مربوط به هر زبان براساس عنوان آورده شده است و سپس مترجم، محل نشر، ناشر، سال نشر ذکر گردیده است پس از معرفی هر اثر به ترجمه فارسی آن نیز آورده شده است.

38. نوروزی، یوسف. سمینارها و کنگره های برگزار شده درباره امام خمینی. کتاب ماه. ویژه یکصدمین سال تولد امام خمینی (30فروردین 1378) ص 51 ـ 56.

در این مقاله به معرفی سمینارها و کنگره هایی که درباره شخصیت و اندیشه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امام خمینی تا سال 1380 در داخل کشور برگزار شده پرداخته شده است.

سمینارها و کنگره های معرفی شده در این مقاله عبارت است از: پنجمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی، دومین کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی؛ دومین کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا؛ کنگره امام خمینی و احیاء تفکر دینی؛ کنگره آثار و اندیش‍ه تربیتی امام خمینی؛ اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی؛ کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی.

پس از ذکر عنوان کنگره ها و سمینارها این مشخصات به ترتیب آورده شده است: برگزار کننده، زمان و مکان برگزاری، اسامی سخنرانان، عنوان مقالات. نامهای سخنرانان و نویسندگان مقالات به ترتیب الفبا ذکر گردیده است.

39. نوری، محمد؛ نصر اصفهانی. علی. امام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذ شناسی اندیش‍ه سیاسی امام خمینی. چاپ اول: تهران، مؤسس‍ه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378. 515 ص، وزیری.

در این کتاب به مأخذ شناسی توصیفی اندیش‍ه سیاسی امام خمینی پرداخته شده است و سعی شده هم‍ه اطلاعات علمی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی به زبانهای مختلف جهان شناسانده شود.

این کتابشناسی از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست که به معرفی آثار حکومتی امام خمینی اختصاص دارد از دو فصل تشکیل شده است در فصل اول آثار اصلی امام در زمین‍ه حکومتی به ترتیب الفبای عنوان کتاب معرفی و پس از آن به مباحث مطرح شده در کتاب پرداخته شده است و اهمیت آن و آرای امام در آن ذکر گردیده است. در ادامه چنانچه کتاب چاپهای مختلف داشته است مشخصات آن شامل محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه، آورده شده و در صورتی که کتاب به زبانهای دیگر ترجمه شده باشد مشخصات آن به زبان اصلی آورده شده و عنوان آن به فارسی ترجمه شده است. در فصل دوم به معرفی مجموعه های فتوایی و گفتاری یا نوشتاری پرداخته شده است. آثار معرفی شده در این بخش براساس الفبای عنوان کتاب تنظیم شده است و از هر اثر این مشخصات آورده شده: عنوان، نویسنده، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه. و پس از آن چکیده ای شامل موضوعات و مطالب کتاب ذکر شده است.

در بخش دوم کتاب به معرفی آثارِ دیگر نویسندگان و تحلیل و بررسی آنها درباره دیدگاههای حکومتی امام خمینی پرداخته شده است. این بخش نیز از دو فصل تشکیل شده در فصل اول منابع فارسی و عربی شامل کتابها و مقالات براساس عنوان نویسنده معرفی شده اند، از کتابها این مشخصات: نویسنده، عنوان، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال نشر، تعداد صفحه. و در معرفی مقاله ها این مشخصات: نویسنده، عنوان، نام نشریه، شماره و تاریخ، صفحه آورده شده است. در فصل دوم به معرفی منابع اروپایی براساس الفبای نام نویسنده پرداخته شده است و از هر اثر مشخصات ذکر شده در فصل اول در کتابها و نشریات آورده شده است. در این بخش پس از مشخصات هر اثر چکیده کتاب یا مقاله آورده شده است.

40. وهمن، امیر. امام خمینی در نگاه دایرة المعارفهای غربی. کتاب ماه. ویژه یکصدمین سال تولد امام خمینی (30 فروردین 1378) ص 60 ـ 63.

در این مقاله مطالب ارائه شده درباره شخصیت و اندیش‍ه امام خمینی که در برخی دایرة المعارفهای غربی ذکر گردیده معرفی شده است. دایرة المعارفها براساس عنوان آنها تنظیم شده است در معرفی، ابتدا نام دایرةالمعارف، سال نشر و آنگاه شماره صفحه ذکر شده است و در ادامه ترجمه فارسی مطالب مورد نظر درباره امام خمینی آورده شده است. در مقدم‍ه مقاله درباره نقاط ضعف و اطلاعات ناقص و خروج از جاده انصاف درباره مطالب نوشته شده در این دائرة المعارفها توضیحاتی داده شده است.

منبع : مجله  حضور  تابستان 1381، شماره 41 / نویسنده : حمید رحمانی

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه