معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب فیزیک و نام آوران آن

کتاب فیزیک و نام آوران آن

فیزیک و نام آوران پاسخگوی بسیاری از پرسش های دانش آموزان و دانش پژوهان علم فیزیک است. زبان و بیانی ساده دارد و به گونه ای خودآموز نوشته شده است. نخست به تعریف علم می پردازد و از موضوع و هدف فیزیک و مفاهیم آن در علم سخن می گوید.

فیزیک و نام آوران پاسخگوی بسیاری از پرسش های دانش آموزان و دانش پژوهان علم فیزیک است. زبان و بیانی ساده دارد و به گونه ای خودآموز نوشته شده است. نخست به تعریف علم می پردازد و از موضوع و هدف فیزیک و مفاهیم آن در علم سخن می گوید. روش های علمی در پژوهش های فیزیکی و تئوری ها و قانون های فیزیک و چگونگی پیدایش و تکامل آن ها را مورد بحث قرار می دهد. سرانجام برجسته ترین نام آوران این علم را از روزگاران بسیار دور تا به امروز به خواننده می شناساند.
همچنین خودآزمایی هایی نیز به کتاب افزوده شده است تا خواننده بتواند با استفاده از آن ها میزان یادگیری خود را از این کتاب بسنجد.

 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه