معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب مکتب های ادبی جهان

کتاب مکتب های ادبی جهان

این کتاب کوششی است برای فراهم آوردن مجموعه ای منسجم از کتب های ادبی جهان که در آن نویسنده تلاش کرده است تا دیدگاه تازه ای از جنبش های ادبی پیش روی خوانندگان بگشاید. 

این کتاب کوششی است برای فراهم آوردن مجموعه ای منسجم از کتب های ادبی جهان که در آن نویسنده تلاش کرده است تا دیدگاه تازه ای از جنبش های ادبی پیش روی خوانندگان بگشاید. تأکید این کتاب بر دوران جدید ادبیات، هنر و فلسفه است که موجبات آفرینش های ادبی تازه ای را فراهم کرده است.

مشخصات کتاب: 
مکتب های ادبی جهان
نویسنده: مریم حسینی
مجموعه: مسائل نظری ادبیات
چاپ دوم، 1397 | 320 صفحه | رقعی | شابک: 978-964-3189-82-2

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه