معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب گوشه‌هایی از ریاضیات دورهٔ اسلامی

کتاب گوشه‌هایی از ریاضیات دورهٔ اسلامی

این کتاب شاید تنها کتابی باشد که ریاضیات دورهٔ اسلامی را بر اساس سیر مراحل تاریخی، و بر محور زندگی و آثار چهار دانشمند مسلمان ایرانی و نمونه‌هایی از عین کارهای ریاضیدانان این دوره مورد بررسی قرار داده است.

امروزه افراد زیادی از دِینی که ریاضیات کنونی در قبال تمدن اسلامی دورهٔ میانه به عهده دارد، چیزهایی می‌دانند. اینان می‌دانند که کلمهٔ «الجبرا» کلمه‌ای است عربی و از ارقام عربی سخن به میان می‌آورد. با وجود این به هیچ کتاب درسی در زمینهٔ تاریخ ریاضیات دورهٔ اسلامی که بخش مهمی از تاریخ ریاضیات است، جایگاه واقعی داده نشده است.

کتاب حاضر، نقیصهٔ بالا را به‌خوبی برطرف می‌کند و شاید تنها کتابی باشد که ریاضیات دورهٔ اسلامی را بر اساس سیر مراحل تاریخی، و بر محور زندگی و آثار چهار دانشمند مسلمان ایرانی و نمونه‌هایی از عین کارهای ریاضیدانان این دوره مورد بررسی قرار داده است.

در این کتاب، نه تنها ریاضیات دورهٔ اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است، بلکه به دستاوردهای این دوره از دیدگاه اعتقادی نیز نگریسته شده و کاربرد اکتشافات ریاضی در قوانین اسلامی، در بخش‌هایی تحت عنوان «بُعد اسلامی» مورد بحث قرار گرفته است.

اکنون این کتاب در مقام کتاب درسی در تاریخ ریاضیات دورهٔ اسلامی در دانشگاه‌های کشور مورد استفاده است.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه