معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب زیست شناسی با رویکرد مولکولی

کتاب زیست شناسی با رویکرد مولکولی

آن گروه از داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی،که قصد دارند در یکی از موضوع‌های علوم زیستی، مانند زیست‌شناسی، پزشکی، زیست فناوری، سلولی یا ژنتیک ادامه‌ی تحصیل دهند.

اگر در جستجوی معتبرترین کتاب درسی در زمینه‌ی زیست شناسی عمومی هستید؛ اگر به دنبال کتابی می‌گردید که ده‌ها سال کار پیوسسته‌ی گروهی از بزرگترین دانششمندان و استادان زیست‌شناسی با همکاری متخصصان آموزش زیست ‌شناسی پشتیبان آن باشد؛ اگر درپی کتابی هستید که مطابق با آخرین دست‌آوردهای آدمی در زمینه‌های آموزش علوم تألیف و پیوسته روزآمد شده باشد و خلاصه اگر کتابی می خواهید که سازمان برنامه‌ریزی کننده‌یآن با بیش از ۵۰ سال کار پیوسته به یکی از پیشروترین و نوآورترین سازما‌ن‌های علمی- آموزشی جهان تبدیل شده باشد و لذا برنامه‌های آن در بیش از ۶۰ کشور به طور رسمی پذیرفته باشند، درست انتخاب کرده‌اید. کتابی که دردست دارید، همه‌ی این ویژگی‌ها را یک جا دارد و چون زیست‌شناسی را با نگاهی کل‌نگر، مدرن و عمیق معرفی می‌کند، کتابی آرمانی برای این گروه‌هاست:
آن گروه از دانش آموزان متوسطه و پیش دانشگاهی که به هر علت می‌خواهند زیست‌شناسی مدرن و امروزی را عمیق ‌تر، منسجم‌تر و کامل‌تر بیاموزند.
آن گروه از داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی،که قصد دارند در یکی از موضوع‌های علوم زیستی، مانند زیست‌شناسی، پزشکی، زیست فناوری، سلولی یا ژنتیک ادامه‌ی تحصیل دهند.
آن گروه از داوطلبان شرکت در آزمون‌های المپیادهای زیست‌شناسی کشوری که زیست شناسی را دوست دارند و به دنبال موفقیت‌هایی بیشتر و فراتر از پذیرفته شدن در آزمون‌های آن هستند.
آن گروه از دانشجویان دانشگاه‌ها که به هر علت زیست‌شناسی را گسترده و عمیق نیاموخته‌اند، اما در پی جبران‌اند.
آن گروه از دبیران زیست‌شناسی که درپی جدیدترین موضوع‌ها و روش‌های آموزش‌اند، می‌خواهند با کتاب‌های درسی زیست‌ ‌شناسی کشورهای پیشرفته بیشتر آشنا شوند و در تدریس از تجربه‌های جهانی استفاده می‌شود.

مشخصات کتاب : 
زیست شناسی با رویکرد مولکولی – جلد اول
نویسنده: الهه علوی | شهریار غریب زاده | علی آل محمد | علیرضا ساری | محمد کرام الدینی | منیژه رحمانی | وحید نیکنام
مجموعه: زیست شناسی با رویکرد مولکولی
چاپ دوم، 1395 | 576 صفحه | خشتی | شابک: 978-964-3185-44-2

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه