معرفی کتب انتشارات فاطمی

کتاب تفاوتهای فردی

کتاب تفاوتهای فردی

 سنجش‌های تربیتی، تشخیص‌های بالینی، گزینش پرسنل و مشاورهٔ حرفه‌ای، بعضی از حوزه‌های کاربردی مورد بحث در این کتاب هستند.

کتاب تفاوت‌های فردی دربارهٔ شیوه‌هایی است که مردم از نظر رفتاری و ویژگی‌های فردی با هم تفاوت دارند. دامنهٔ بررسی در این کتاب گسترده است و موضوع‌هایی چون تفاوت‌های شخصیت، انگیزش، هوش، نژاد، جنسیت و سن را دربرمی‌گیرد تا تفاوت‌های فردی را در زمینهٔ روانشناسی به صورت کلی مطرح کند.
مطالب این کتاب همچنین بر کاربرد عملی مفاهیم روانشناختی تفاوت‌های فردی تأکید دارد و به ویژه برای رفتار افراد در محیط کار اهمیت خاصی قائل شده است. سنجش‌های تربیتی، تشخیص‌های بالینی، گزینش پرسنل و مشاورهٔ حرفه‌ای، بعضی از حوزه‌های کاربردی مورد بحث در این کتاب هستند. مطالب کتاب برای کارورزان و دانشجویان روانشناسی تهیه شده است. با وجود این، مطالب به گونه‌ای عرضه شده‌اند که برای دیگر علاقه‌مندان نیز قابل استفاده باشد.

مشخصات کتاب:  
کتاب تفاوتهای فردی
نویسنده: جمهري | كريمي
مجموعه: مهارت های زندگی
چاپ چهارم، 1382 | 200 صفحه |

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه