هوش فضایی _دیداری و آموزش ریاضی

هوش فضایی _دیداری و آموزش ریاضی

 دانش آموزان دارای هوش فضایی – دیداری بالا، نگاه تیزبین و دقیقی دارند. آنها بر قدرت بینایی خود برای یادگیری متکی هستند و از طریق دیدن می آموزند.

 بنابراین، برای به کار گیری قدرت دیداری و تجسم فضایی این دانش آموزان در تدریس ریاضی از این روش ها استفاده کنید:

- مراقب باشید که وقت کلاس را تنها به سخنرانی نگذرانید. هنگام توضیح دادن درس، مرتب از تصاویر و رسم اشکال و نمودارها روی تخته سیاه استفاده کنید.

- از اشکال، نمودارها، جداول و احجام برای توضیح مفاهیم درس استفاده کنید و دانش آموزان را برای استفاده از آنها تشویق کنید. از آنها بخواهید مفاهیم درس را روی دفترشان طراحی کنند، نمودار رسم کنند، شکل بکشند حتی می توانند از اشکال یا طرح های کمیک و طنز برای یادسپاری مفاهیم درسی در حاشیه کتاب ها یا دفاتر ریاضی خود استفاده کنند.

- برای توضیح مفاهیم ریاضی و به خصوص هندسه از محیط پیرامونی مثال بزنید. برای نمونه درس کسر را با تجسم یک پیتزا و تقسیم آن ارتباط دهید. از شکل کندوی زنبور عسل برای توضیح شش ضلعی ها استفاده کنید. به کودکان کمک کنید، درس را در محیط زندگی واقعی خود تجربه کنند و نمادهای مهم را به خاطر سپارند.

 

 

تهیه کننده: سیده فاطمه حسینی 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه