معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب چگونه انگلیسی یاد بگیریم؟
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 15:04:25
کد خبر: 013403
کتاب چگونه انگلیسی یاد بگیریم؟


شاید شما همه‌ی نکات فراگیری زبان را بدانید، ولی اگر آن‌ها اجرا نکنید، چیزی زیادی یاد نخواهید گرفت. کتاب چگونه انگلیسی یاد بگیریم؟ اثر الیاس خضری، راه هایی دربارۀ یادگیری آسان‌تر زبان انگلیسی به شما آموزش می دهد.

اگر از دیگران بپرسید: «چگونه می‌توانم یاد بگیرم که بهتر انگلیسی صحبت کنم؟»، بسیاری از آن‌ها خواهند گفت: «تا می‌توانی انگلیسی حرف بزن و بنویس.» تمام کلاس‌های زبان پر از فعالیت‌هایی است که شامل صحبت کردن و نوشتن است. وقتی مربی‌تان از شما می‌خواهد که در کلاس به انگلیسی صحبت کنید و یا یک مطلب بنویسید، شما از خودتان جملات انگلیسی می‌سازید. گمان می‌رود که این نوع فعالیت‌ها و تمرین‌ها برای تقویت انگلیسی شما مفید باشند.

ما هم موافقیم که تمرین برای فراگیری صحیح زبان مفید و حتی لازم است. پس مشکل کجاست؟ مسئله این است که برای بسیاری از زبان‌آموزان، «صحبت کردن» یا «نوشتن» به معنی «بسیار اشتباه کردن» است. خیلی‌ها در هر جمله مرتکب حداقل یک اشتباه می‌شوند!

اگر شما اشتباهات زیادی مرتکب نمی‌شوید، می‌توانید به انگلیسی صحبت کنید یا بنویسید و این می‌تواند برای شما مفید باشد. ولی اگر اشتباهات شما زیاد باشد، هر موقع که چیزی می‌نویسید یا صحبت می‌کنید، اشتباهاتتان را نیز تقویت می‌کنید. زیرا همینطور که می‌نویسید یا صحبت می‌کنید، مرتباً اشتباهاتتان را نیز تکرار می‌کنید و بدین ترتیب عادت‌های غلط در شما قوی‌تر می‌شوند.

فهرست مطالب
چگونه انگلیسی یاد بگیریم؟
چه چیزی برای فراگیری صحیح زبان لازم است؟
تفاوت بین زبان‌آموزان معمولی و زبان‌آموزان با انگیزه
افزایش انگیزه برای آموختن زبان
کمی پول خرج کنید!
چرا شما به یک دیکشنری خوب نیاز دارید؟
یک دیکشنری خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟
معرفی دیکشنری
چطور از دیکشنری استفاده کنیم؟
چگونه تمرین می‌تواند به انگلیسی شما لطمه بزند؟
از اشتباه کردن دست بکشید!
اشتباهات در تلفظ
چگونه از ارتکاب اشتباه در انگلیسی پرهیز کنیم؟
خیلی زود اقدام به صحبت کردن یا نوشتن نکنید
آنچه در کلاس‌های زبان اتفاق می‌افتد
چرا فراگیری تلفظ برای زبان‌آموزان الزامیست؟
آیا واقعاً می‌توانید به انگلیسی با دیگران گفتگو کنید؟
مکالمه به تنهایی کافی نیست
چگونه تلفظ انگلیسی را فرا بگیریم؟
ورودی چیست؟
مدل فراگیری زبان
چگونه «ورودی» می‌تواند وضعیت انگلیسیتان را دگرگون کند؟
چرا نباید انگلیسی را بر اساس قواعد دستوری بیاموزید؟
استمرار مطالعه
نگرش شما نسبت به زبان
اگر شما یک مبتدی باشید چطور؟
کتاب‌های که می‌توانند کمک کنند!!!!!