معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب روزآموز زبان انگلیسی مکالمات روزمره
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 15:03:27
کد خبر: 013402
کتاب روزآموز زبان انگلیسی مکالمات روزمره


روانشناسان معتقدند هر آنچه را یاد می گیریم به سرعت فراموش خواهیم کرد مگر آنکه: تکرارش کنیم، به آن علاقه داشته باشیم، به آن نیاز داشته باشیم.

روزآموز نام ایده، طرح و روشی ابتکاری در عرصه فرهنگ و آموزش است که با بهره گیری از تئوری ها و تکنیک های علمی متعدد، نکات اصلی و کلیدی علوم مهارت ها و دانستنی های کاربردی و مورد نیاز قاطع زندگی روزمره مردم را طوری آموزش می دهند که از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل شده و سالیان دراز - حتی در صورت عدم تکرار - فراموش نشوند.

روزآموز زبان انگلیسی در طول چهارده هفته 98 مکالمه انگلیسی را به صورت متن انگلیسی و فارسی به شما آموزش می دهد.