معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب روزآموز اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های کاربردی زبان انگلیسی
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 14:56:42
کد خبر: 013396
کتاب روزآموز اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های کاربردی زبان انگلیسی

 

کتاب روزآموز اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های کاربردی زبان انگلیسی نوشته‌ی فریدون فریدونی، مبتنی بر طرح و روش جدید "روزآموز" 365، مجموعه‌ای از اصطلاح‌ها و ضرب‌المثل‌های انگلیسی و معادل‌های دقیق فارسی آن‌ها است که در محاورات و مکاتبات عمومی و روزمره انگلیسی زبانان از کاربرد و بسامد بسیار بالایی برخوردارند.

اصطلاحات و ضرب‌المثل‌ها از عناصر بسیار مهم در پروسه زبان‌آموزی خارجی به شمار می‌آیند که یادگیری و به‌ کارگیری‌ آن‌ها توسط زبان‌آموز، هم زبان او را زیبا کرده و غنا می‌بخشد و هم نشان از تسلط و تکمیل فرآیند زبان‌آموزی دارد. این عبارات زیبای زبان علاوه بر نقش آفرینی در آموزش زبان، خود نیز موضوعاتی آموزشی و فرهنگی اجتماعی‌اند که هر کدام در دل کوچک خود گنجینه‌ای بسیار بزرگ از تجربیات ارزشمند اجداد و نسل‌های فرهیخته پیشینمان نهان کرده که قطعا زندگی‌های فراگیران را غنا و ارتقاء خواهد بخشید.

در این کتاب ابتکاری متفاوت، 365 اصطلاح و ضرب‌المثل بسیار کاربردی و پر بسامد در میان انگلیسی زبانان، به ترتیب حروف الفباء انگلیسی آموزش داده می‌شود که برای هر یک، معادل دقیق فارسی آن‌ها در قسمت «جواب» آورده شده است تا بدین وسیله ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات فارسی نیز آموزشی ناخودآگاه و غیر‌مستقیم یابند. مطابق هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی خاص روش روزآموز این اثر در 365 روز 25 دقیقه‌ای (آن هم در زمان‌های پرت و مرده روزانه) شما را به نتیجه قطعی و تضمینی خواهد رساند.