معرفی کتب دین و آئین
کتاب نسیم زندگی
تاریخ 25 خرداد 1399 ساعت 23:52:28
کد خبر: 013084
کتاب نسیم زندگی

نسیم زندگى سرِ آن دارد تا سیماى راستین امام عصر ارواحنا فداه را ـ به ویژه در دوره پس از ظهور ـ ترسیم کند. از این رو، با مرور آیات و روایات و با تکیه بر حقایق تاریخ اسلام، « خاندان رحمت » را مى‌شناساند و با نمونه هایى اندک، از انبوه روایات مربوط به مهر گسترى‌هاى چهارده نور پاک علیهم السلام را مرور مى‌کنیم که امام عصر ارواحنافداه، به عنوان آخرین بازمانده سلسله نور، وارث کمالات این خاندان است. همچنین با نظرى به برنامه الهى آن امام موعود و بررسى برخى از مراحل دعوت حضرتش، روشن مى‌شود که چگونه آن امام همام، «رحمة للعالمین » است.

فهرست مطالب

چشـم انـداز
خاندان رحمت
ای جلوه رحمت الهی!
آیینه تمام نما
عدالت موعود و دشمنان آن
به ما نگفتند