معرفی کتب طراحی و نقاشی
کتاب طراحی چهره
تاریخ 02 خرداد 1399 ساعت 03:07:01
کد خبر: 012677
کتاب طراحی چهره


مجموعه طراحی های با موضوع چهره با مداد سیاه
میلیاردها نفر بر روی کره خاک زندگی می کنند که هر کدام از آنها دارای چهرۀ بی نظیر و منحصر به فرد است. این همه از آن جا سرچشمه می گیرد که هر کدام از این چهره ها دارای جزئیات متفاوتی هستند. باید کار طراحی از عکس ها، افراد واقعی و یا از هر آنچه در دسترس است آغاز کرد. همانطور که قبلاً هم گفته شد، تمرین راز موفقیت است.