معرفی کتب طراحی و نقاشی
کتاب مسائلی از هندسه پرسپکتیو
تاریخ 02 خرداد 1399 ساعت 02:50:39
کد خبر: 012660
کتاب مسائلی از هندسه پرسپکتیو


کتاب مسائلی از هندسه پرسپکتیو نوشتۀ ابوالفضل مروتی، به پایه‌ای‌ترین تا دشوارترین مسائل هندسه پرسپکتیو می‌پردازد.

کتاب حاضر برآیندی از کلاس هندسه پرسپکتیو (Problems Of Perspective Geometry) دوره دانشجویی و کلاس‌های تدریس ابوالفضل مروتی است. در این کتاب از ارائه مباحث تئوریک و تکراری صرف نظر شده و اساس را بر روش‌های عملی و کارگاهی قرار داده است.