معرفی کتب سینما و فیلم سازی
کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن
تاریخ 01 خرداد 1399 ساعت 01:26:43
کد خبر: 012618
کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن


ایجاد جذابیت در آثار سینمایی و به خصوص انیمیشن ضرورتی است که از نظر نویسنده ی کتاب «عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن» بایستی در ارائه ی موفق آداب و رسوم و فرهنگ کشورمان به جهانیان رعایت شود.
هادی ایراندوست نویسنده ی این کتاب برای تأکید بر شکل، به سخنی از «رنه ولک»، منتقد هنری اشاره می کند. وی در این باره می گوید: «ساختار، مفومی است شامل شکل و محتوا تا آنجا که هر دو در جهت اهداف زیبایی شناختی سازمان یافته باشند، در این صورت، اثر هنری دستگاه کاملی از نشانه ها و یا ساختارهایی از نشانه ها قلمداد می شود که در خدمت هدف زیبایی شناختی ویژه ای باشند.» به اعتقاد نویسنده شکل بدون واسطه با مخاطب ارتباط برقرار می کند و عامل اصلی در روایت درست یا نادرست محتواست.
ایراندوست برای شناسایی عناصر جذابیت در انیمیشن، در فصل اول به بررسی جذابیت در سینما که مادر انیمیشن است می پردازد. در فصل دوم عناصر جذابیتی که خاص انیمیشن است مورد توجه قرار می گیرد و در فصول بعدی به ترتیب عناصر برگرفته از سایر هنرها و عناصر فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

فهرست مطالب
چرا باید هنر انیمیشن را جدی گرفت؟
پیشگفتار
مقدمه
فـصل اول: عناصر جذابیت سینمایی
عناصر جذابیت سینمایی
فـصل دوم: عناصر جذابیت، ویژۀ انیمیشن
عناصر جذابیت، ویژۀ انیمیشن
فـصل سوم: عناصر برگرفته از سایر هنرها
عناصر برگرفته از سایر هنرها
فـصل چهارم: عناصر جذابیت فرهنگی
عناصر جذابیت فرهنگی