معرفی کتب کشاورزی و دامپروری
کتاب گلکاری آسان در منزل
تاریخ 12 اردیبهشت 1399 ساعت 15:15:09
کد خبر: 012252
کتاب گلکاری آسان در منزل

گل‌ها و پرورش آنها یا همان گلکاری اگر چه پیشینه‌اش به دوران باستان یا حتی پیش از شهرنشینی می‌رسد، لیکن تحول چشمگیر خود را در 2 سده گذشته بارز کرده است. پیشرفت دانش ژنتیک و بکارگیری فناوری‌های نوین در این بخش منجر به تنوع گونه‌های جدید و افزایش کیفیت و کمیت تولید شده است. توسعه ارتباطات و دانش انسان و تبادلات روزافزون فرهنگی و علمی، اهمیت و تأثیرگذاری گلها و گیاهان را در زندگی مردم جهان آشکار کرده است و برخی کشورها از این بخش بهره‌برداری صنعتی و اقتصادی کلانی را بعنوان درآمد ملی بدست آورده و می‌آورند.

در این کتاب سعی شده است روش های ساده گلکاری به زبان عمومی تبیین شود. در عین حال، گونه های جدید و روش های آسان نیز تواما معرفی شده است.

این کتاب با تمرکز بر دسته‌بندی تخصصی باغبانی شامل فصل‌های زیر است:

گیاهان و گلهای یکساله، چندساله (گلهای چندساله، بالارونده‌ها، گراس‌های زینتی و بامبو)، گیاهان و گلهای پیازی، گیاهان پوششی واقعی.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل 1: گلهای یکساله
یکساله های گلدار
گزینش (انتخاب) گلهای یکساله
شیوه کاشت سبدهای آویز
طراحی بستر گلکاری (باغچه)
شیوه پرورش گلهای یکساله
آماده سازی خاک:
کوددهی:
کاربرد مالچ (خاکپوش):
بذرکاری:
روش نگهداری گیاهان:
جدول ویژگی های گیاهان
فصل 2: گلهای چندساله- گراس های زینتی- بالارونده ها و بامبو
1- گیاهان چندساله
بستر گیاهان چندساله و مکان نمایی آنها
نور- خاک و دما
مالچ (خاکپوش)
انتقال نهال بذر (نشا کاری)
گراسهای زینتی
گیاهان بالارونده
بامبو
گیاهان چندساله
گلهای پیازی
جدول آفات و بیماری های رایج گلهای پیازی و شیوه های کنترل آن ها
فصل 3: گیاهان پوششی
انواع گیاهان پوششی
کاربردها:
شیوه گزینش
کاشت گیاهان پوششی
نگهداری از گیاهان پوششی
هرس
آبیاری
کنترل آفات و بیماری ها