کتاب حقوق عمومی و خصوصی
کتاب حقوق ثبتی و حقوق جزای ثبتی
تاریخ 09 اسفند 1398 ساعت 15:26:54
کد خبر: 010804
کتاب حقوق ثبتی و حقوق جزای ثبتی

مجموعه مقالات حقوق ثبتی و جزای ثبتی، توسط دکتر سیدمحمّدرضا موسوی‌فرد که عضو هیأت علمی دانشگاه می‌باشد، جمع آوری شده است. به دلیل کمبود منابع در حوزه ثبتی یک منبع کاربردی در حوزه حقوق جزای و حوزه تخصصی ثبتی است که در هشت دفتر حاصل مقالات دانشجویی است که بعد از طی داوری در کنفرانس‌های بین المللی پذیرفته شده‌اند، این مجموعه ارزشمند جهت کمک به دانشجویان و پژوهشگران و در راستای دسترسی همگانی به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود. همچنین به‌عنوان یک منبع مفید درسی در حوزه دروس ثبت‌اسناد و املاک (درس حقوق جزای ثبتی) مثمر ثمر باشد.

بی شک با گسترش روزافزون زندگی اجتماعی در هزاره حفاظت از اموال و مالکیت افراد یکی از اهداف اصلی و اساسی دولت‌ها و حاکمیت‌های ملی است که این وظیفه در نوبه خود به صورت های مختلف از مرحله قانون‌گذاری تا پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای آن و همچنین اجرای صحیح قوانین مذکور هریک خود یک فرآیند پیچیده است که دولت‌ها به معنای تمامی حاکمیت ملی نه‌تنها دولت به معنای قوه مجریه به انجام و پایبندی به آن اهتمام جدی ورزند؛ با این تفسیر می‌توان به اهمیت روزافزون قوانین ثبتی در جامعه امروزی پی ببریم که به‌صورت یک مجموعه قوانین خاص و منسجم در قالب حقوق موضوعه متبلورمی شود. در برخی از مقالات بررسی‌شده در این مجموعه پژوهشی به گوشه‌ای از ابعاد آن اشاراتی شده است.

اما مهم این است که برخی اقدامات و مصادیق مجرمانه وجود دارد که در طبقه‌بندی کلی جرائم در حوزه جرائم علیه تمامیت اموال و مالکیت افراد صورت می‌پذیرد که به‌صورت خاص نیز به حوزه ثبتی مرتبط است که در قالب قوانین خاص ثبتی یا حتی قوانین موضوعه کیفری جرم انگاری شده‌اند که به‌عنوان بخش دوم از پژوهش حاضر است. در خصوص این موضوع باید گفت: وجود مجازات بازدارنده در قوانین کیفری برای این دست از مجرمان می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش چنین جرائمی باشد. هرچند که نتیجه دیگر این پیشگیری را می‌توان در محترم شمردن اموال و مالکیت افراد جامعه نسبت به یکدیگر از مفهوم مخالف آن نیز برداشت کرد.

درنتیجه به برخی از صور و مصادیق مجرمانه از جمله کلاهبرداری و امثال آنها در قالب مقالات حقوق جزای ثبتی که در این پژوهش (کتاب) آورده شده است. باید بدین نکته اشاره کنیم که سبک نوین چاپ کتاب به‌صورت مجموعه مقالات یکی از روش‌های نوینی است که جدیداً موردتوجه واقع‌شده است و می‌تواند افق‌های جدیدی را فرا روی پژوهشگران قرار دهد با در نظر گرفتن مزایای، آن قطعاً یک سری معایب نیز دارد که اثر حاضر نیز از این قاعده مستثنا نیست.

مجموعه مقالات این کتاب به دو سطح تحلیل عمده برمی‌گردد؛ یکی مربوط به سطح تحلیل حوزه حقوق ثبتی است و یک سطح تحلیل دیگر مربوط به مقالات حوزه حقوق جزای ثبتی است که امید است مورد توجه مخاطبان گرانقدر و همچنین پژوهشگران گرامی قرار گیرد.

کتاب مجموعه مقالات حقوق ثبتی و جزای ثبتی، توسط دکتر سیدمحمّدرضا موسوی‌فرد و با همکاری گروه دانشجویی نویسندگان مقالات نوشته شده و توسط انتشارات نگارستان غرب به نشر رسیده است.

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
تعارض سند رسمی با دیگر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی
تأثیر روند الکترونیکی ثبت انواع سند در پیشگیری از جعل اسناد
بررسی جرائم ثبتی و ارتکاب آن توسط سردفتران در ایران
اصل ضرورت و نحوه اجرای احکام خلع‌ید از اراضی ملی
چرایی تفسیر جرائم اسناد و املاک در حکم کلاهبرداری
بررسی جرائم ثبتی و مراجع قضایی رسیدگی کننده
توقیف و رفع توقیف اموال منقول و غیرمنقول
بررسی تطبیقی مبانی و اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و هندوستان