الگویابی آبگوشتی

الگویابی آبگوشتی

همانطور که می دانید، آموزش مفاهیم آموزشی در قالب بازی و سرگرمی و ارتباط دادن آن با فعالیتهای روزمره می تواند راه مناسبی برای تثبیت آن باشد. با انجام فعالیت زیر لحظات خوبی را در کنار فرزندتان تجربه کنید.


آنچه برای انجام این فعالیت لازم است:
 نخود و لوبیا ، سینی بزرگ

قبل از تهیه آبگوشت، نخود و لوبیاها را به اندازه یک وعده آبگوشت در اختیار فرزندمان قرار می دهیم و از او می خواهیم نخود و لوبیاها را به طور مساوی در سینی برایمان قراردهد و بعد خودمان هم در ابتدای سینی یک نخود و بعد یک لوبیا قرار می دهیم و به او می گوییم مثل همین نمونه نخود و لوبیاها را تا آخر برایمان در سینی بگذارد. حتما باید به او گفته شود تعداد نخودها و لوبیاها برابر باشد.
در آخر توجه اش را به نظم و چیدمان نخود و لوبیاها جلب می کنیم که از ابتدا تا انتهای سینی با الگوی خاصی کنار هم قرار گرفتند.
نکته:
 بعد از انجام فعالیت دست ها شسته شود.
می تواند تعداد نخودها و لوبیاها را با صدای بلند هم بشمارد.

اهداف فعالیت:
همکاری در انجام کارهای خانه
آشنایی با نظم و هماهنگی و زیبایی آفریده های خدا
پیداکردن رابطه ی بین شکل ها
توانایی حرکت انگشتان و دست ورزی

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه