ریاضی با چاشنی خرید

ریاضی با چاشنی خرید

یک شکایت معمول دانش آموزان آن است که مفاهیم ریاضی که به آنها آموزش داده می شود آنچنان دور از ذهن و بی معناست که هیچ ارتباطی به دنیای واقعی ندارد. اگرچه بعضی از مفاهیم ریاضی مشکل است اما اگر کاربرد آن را در زندگی مشخص کنید خواهید دید بسیاری از آن مفاهیم مفید و عملی هستند.

یکی از راههای آموزش مفاهیم ریاضی، خرید از بقالی یا فروشگاههاست. مقایسه قیمتها، در صد تخفیف، تخمین و ... از این جمله است.
کارهایی که می توانید انجام دهید:
- به بچه ها نشان دهید که چگونه قیمت اجناس را بخوانند، وزن آن ها را با واحدهای مختلف بیان کنند.
- از آنها بخواهید با توجه به مقدار میوه گذاشته شده در نایلون، وزن آن را حدس بزنند و یا قیمت تقریبی آن را به صورت ذهنی حساب کنند.
- از آنها بخواهید قیمت کل اجناس خرید شده را حدس زده با فاکتور مقایسه کند و به سرعت محاسبه کند چه مقدار پول باید پس بگیرد.

برگرفته از کتاب 50 روش ساده برای علاقه مند کردن فرزند به ریاضی / کتی ای. زاهلر/ مترجم محمد حسین حیدریان

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه