نوشیدنی آموزشی!

نوشیدنی آموزشی!

فعالیت آموزشی

آنچه برای انجام فعالیت لازم است:

لیوان، یک نوع شربت، آب ، پارچ آب ، قاشق

 

ارسال مطلب توسط فخری یعقوبی اشرفی

در یک روز گرم تابستانی از فرزندتان بخواهید که در درست کردن شربت به شما کمک کند. یک نوع شربت انتخاب کنید و از فرزندتان بخواهید مقداری از آن را درون لیوان بریزد (یک چهارم لیوان)، سپس از او بخواهید بگوید به زبان ریاضی بگوید چه مقدار آب اضافه کند تا لیوان پر شود ( سه چهارم لیوان). بعد از هم زدن شربت کمی از آن را بچشد اگر میزان شیرینی شربت خوب بود از او بخواهید شربت را به مقدار بیشتر و داخل پارچ آب درست کند. از او بخواهید حدس بزند گنجایش پارچ چند لیوان است سپس بپرسید برای اینکه یک پارچ شربت با طعم خوب تهیه شود چه مقدار شربت و چه مقدار آب لازم است؟ اگر میزان شیرینی شربت کم یا زیاد بود از او بپرسید چه باید کرد؟

از فرزندتان بخواهید جمع و تفریق مربوط به لیوان شربت را بگوید یا بنویسد.

 

اهداف فعالیت:

همکاری و مشارکت در انجام کارهای خانه

تقویت مهارت پیش بینی و حدس زدن

آشنایی عملی با مفهوم علمی حل شدن مایع در مایع، گنجایش ، غلیظ یا رقیق بودن مایعات،

آشنایی عملی با مفاهیم ریاضی نسبت ،کسر و جمع و تفریق کسری

 

ارسال مطلب توسط فخری یعقوبی اشرفی

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

پربیننده
آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه