مفاهیم اشکال

مفاهیم  اشکال

فرزندان ما بسیاری از تصورات ذهنی خود را با کشیدن نقاشی به نمایش می گذارند.

آدمک با سری بزرگتر از بدن، ناسازگاری کودک با شرایط را نشان می دهد .

 

وجود حیوانات در نقاشی بیانگر حس طبیعت گرایی کودک می باشد.

 

 ابر در نقاشی کودک، سمبل مادر و خورشید سمبل پدر است .

 

خورشید با چشم و ابرو رابطه خوب با پدر را می رساند و خورشید سیاه ، تیرگی رابطه با پدر را می رساند .

 

اشکال نوک تیز و خطوط شکسته بیانگر خشونت در زندگی است. 

 

پشت سرهم و ردیف بودن اشکال رسم شده مانند جوجه های یک مرغ به دنبال او ، نشانگر استعداد ریاضی کودک می باشد .

 

با توجه به عناصر رسم شده در یک سوم پایین نقاشی می توان به احساس کودک در گذشته اش پی برد:

 با توجه به عناصر رسم شده در یک سوم وسط نقاشی می توان به احساس کودک در زمان حال پی برد .

 

عناصر رسم شده در یک سوم بالایی نقاشی نشانگر احساس کودک به آینده خود می باشد .

 

 اگر در صفحه نقاشی بیش از نصف صفحه خالی بماند و نقاشی کوچک باشد نشانه اعتماد به نفس پایین کودک است .

 

اگر کودک مرتب نقاشی کند و پاک کند نشانه ترس و اضطراب درونی اوست .

 

درمورد نقاشی خانه ، اگر در و پنجره ای برای خانه نکشد ، نشانه وابستگی شدید به مادر است .

 

خطوط نازک و هماهنگ نشانه سازگاری کودک ، خطوط کوچک و فشرده نشانه ناراحتی درونی کودک ، خطوط مارپیچ نشانه پرخاشگری کودک ، خطوط نازک و ملایم احساسات عاطفی کودک ، خطوط کوتاه و کمرنگ نشانه خجالتی بودن کودک می باشد .

 

 

تهیه کننده: فرامرز علی پور 

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه