کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد چهارم

کتاب برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی - جلد چهارم

در زبان فارسی «برگزیده نظم» و تاریخ ادبیات چندی تنظیم شده است ولی کمتر به منتخبات نثر فارسی از آغاز تا به امروز پرداخته‌ایم. در این کتاب نویسندگان فارسی در سده‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم و نمونه آثار مشهور آن‌ها معرفی شده است.

فهرست مطالب

مرزبان نامه (قابوس بن وشمگیر)
جامع التواریخ (رشیدالدین فضل اله)
تجارب السلف (هندوشاه)
تاریخ وصاف (وصاف)
نزهة القلوب (حمداله مستوفی)
تألیف‌های منثور (عبید زاکانی)
ظفرنامه (علی یزدی)
مطلع السعدین (کمال الدین عبدالرزاق)
بهارستان جامی (عبدالرحمن جامی)
لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق (اسعد دوانی)
روضة الصفا (میر خواند)
تاریخ طبرستان و رویان و مازندران (مرعشی)
تذکرة الشعراء (سمرقندی)
انوار سهیلی (حسین کاشفی)
حبیب السیر (غیاث الدین خواندمیر)
بدیع الوقایع (محمود واصفی)
اسکندرنامه (عهد صفوی)
تذکره شاه طهماسب اول (شاه طهماسب اول)
مجالس المؤمنین (شهید ثالث)
عالم آرای عباسی (اسکندربیک)
تاریخ گیلان (عبدالفتاح فومنی)
شرفنامه (بدلیسی)
تاریخ شاه عباس دوم (وحید قزوینی)
دره نادری (میرزا مهدیخان استرآبادی)

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه