کتاب ادبیات مقاومت در ایران (از فروپاشی ساسانیان تا دوران مشروطه)

کتاب ادبیات مقاومت در ایران (از فروپاشی ساسانیان تا دوران مشروطه)

ایرانیان از کهن‌ترین ازمنه تاریخ، دارای اندیشه، فلسفه و عرفان ویژه خود بوده‌اند. در این بین منتقدین زیادی نیز وجود داشته است. در برابر هر فلسفه یا هر آیین و اندیشه‌ای، مخالف این فلسفه و آیین و اندیشه هم وجود داشته است. در برابر فلسفه زردشت، فلسفه مهر قرار داشته. در برابر فلسفه مهر، آیین زروان بوده و در هر زمان نیز این اندیشه‌های موافق و مخالف وجود داشته است.

هر حکومتی نیز بر پایه فلسفه‌ای که داشته دارای پیروانی و منتقدین بوده است. هخامنشیان و اشکانیان سعی کردند در جهان آن روزگار یک حکومت فدراتیو بر اساس آزادی و دموکراسی داشته باشند. ساسانیان اما به خاطر ادغام دین و سیاست در ایران مخالفت‌هایی را برانگیختند که مزدکیان و مانویان نمونه‌ای از این مخالفت‌ها بود که عاقبت الامر مزدکیان با همیاری‌ عرب‌ها توانستند انتقام سختی از ساسانیان بگیرند. پس از تازش مزدکیان و عرب‌هاست که ما می‌بینیم در ایران منتقدین که شاعران و عرفا و دانشمندان جزو آنان بودند در آثارشان این مخالفت را به طور وسیعی ذکر کرده‌اند و همین منجر به تشکیل فرقه‌ای به نام عرفان سیاسی شده است.
در این کتاب، که تاریخ ادب پایداری و مقاومت در ایران است از روزگار تازش تازیان تا دوره مشروطه به این مهم اشارت رفته است.
فهرست مطالب

ادبیات مقاومت در ایران
درآمدی بر حماسه‌سرایی و رجزخوانی
ساخت و موقعیت عمومی حماسه ی ملی ایران
موسیقی حماسی یا پهلوانی سرود
موسیقی رزمی
واژگان حماسی
آثار حماسی ایران پیش از اسلام
حماسه در ادبیات پهلوی
آثار حماسی عهد اسلامی
حماسه‌های تاریخی
حماسه‌های دینی
موسیقی و حماسه
اقوام ایرانی:
موسیقی قومی و انواع سازها
ترانه‌ی قومی
موسیقی کردی
موسیقی لری
موسیقی آذری
موسیقی فارس
موسیقی عرب
موسیقی تالش
موسیقی بلوچ
موسیقی ترکمن
منابع

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه