کتب آموزشی و کمک آموزشی
کتاب مهندسی ژئوماتیک (نقشه برداری) - فلش کارت زبان عمومی و تخصصی
تاریخ 19 بهمن 1398 ساعت 22:48:25
کد خبر: 009398
کتاب مهندسی ژئوماتیک (نقشه برداری) - فلش کارت زبان عمومی و تخصصی


این کتاب قابل استفاده برای:
درس زبان تخصصی و متون تخصصی
کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری
مهندسی نقشه برداری
مهندسی RS & GIS
RS & GIS (دولتی و آزاد)
علوم جغرافیا
محیط زیست
و همچنین شامل 1500 لغت عمومی و 4200 لغت اختصاصی میباشد.