کتب آموزشی و کمک آموزشی
کتاب حرکات اصلاحی، تغذیه و ورزش
تاریخ 19 بهمن 1398 ساعت 21:39:49
کد خبر: 009382
کتاب حرکات اصلاحی، تغذیه و ورزش


طى سنوات گذشته و در ارتباط مستقیم با دانشجویان و دانش‌پذیران مقاطع کارشناسى و کارشناسى ارشد، کرارا تقاضاى این عزیزان مبنى بر آماده‌سازى تست‌هاى مفید و مؤثر در فرایند یادگیرى دروس مختلف دریافت مى‌شد. بر این اساس و نظر به لزوم پاسخگویى به تقاضاى دانشجویان گرامى مجموعه تست‌هاى دو درس «تغذیه و ورزش» و «حرکات اصلاحى» که از جمله دروس دانش‌پذیرى دوره‌هاى فراگیر دانشگاه پیام‌نور مى‌باشد، تدوین گردیده است، این مجموعه که در یک مجلد تنظیم شده به منظور سهولت دسترسى فراگیران مى‌باشد و منبع مؤثرى در یادگیرى دروس پایان ترم دانشجویان کارشناسى دانشگاه پیام‌نور که از طریق آزمون سراسرى براى تحصیل وارد این دانشگاه مى‌شوند، نیز مى‌باشد.