کتب مدیریت
کتاب مدیران موفق در مدارس
تاریخ 15 بهمن 1398 ساعت 17:07:07
کد خبر: 008885
کتاب مدیران موفق در مدارس

 

از آنجایی که در دنیای امروز سرعت تغییر و تحولات شدت گرفته و مدارس و مناطق آموزشی جزء مهمی از جوامع انسانی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر این تحولات قرار می‌گیرند و از طرفی در سراسر جهان، نیاز مبرم به تغییر در شیوه‌های مرسوم مدرسه‌داری، در گفت وگوی روزمره مردم خصوصاً در رسانه‌ها و محافل رسمی بازتاب گسترده‌ای دارد. مدیران مدارس باید قدرت تغییر و انعطاف‌پذیری لازم که می‌تواند موجب پیشرفت در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به مدارس و اعضای آن (معلمان، دانش‌آموزان و اولیاء آنها) شود، را داشته باشند.

به عبارتی دیگر مدیران مدارس همواره باید علم خود را به روز نمایند و حتی در این زمینه دوره‌های آموزشی لازم و مفید را بگذرانند، یعنی آنها باید با اصول جدید، نو، کاربردی و تجربیات مدیریتی بیشتری آشنا شوند تا بتوانند عملکرد بهتری در مدیریت مدرسه داشته باشند. همچنین وظیفه هر مدیر است که هر روز در پی کشف توانایی‌ها و استعدادهای خود در زمینه کاری و حتی زندگی خود باشد تا فردی خلاق، مسئولیت‌پذیر و کاردان پرورش یافته و در نهایت بتواند مسائل و مشکلات را بهتر درک و آنها را حل نماید.

بنابراین به نظر می‌رسد مؤلفان عزیز بهتر است کتبی تألیف نمایند که با جذابیت و سادگی به بیان جدیدترین شیوه‌های مدیریتی توأم با خلاقیت بپردازند و همچنین مطالب این کتب باید مختصر و مفید بوده تا موجب دلزدگی و خستگی خوانندگان گرامی نگردد. ساختار این کتاب به اینگونه است که در بخش اول آن به طور خلاصه به مدیریت و مباحث آن و در بخش دوم به زبانی ساده به بررسی ویژگی‌های مدیران موفق در مدارس می‌پردازد و همه مدیران مدارس و آموزشگاه‌ها مخاطبان اصلی این کتاب هستند.
فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
بخش 1: آشنایی با مدیریت و مباحث آن
1-1 مقدمه
1-2 مدیریت و تعاریف آن
1-3 آشنایی با دیدگاههای قدیم و جدید در مدیریت
1-3-1 مدیریت سیستماتیک
1-3-2 مدیریت علمی(تئوری کلاسیک)
1-3-3 مدیریت اجرایی
1-3-4 بوروکراسی (دیوان سالاری)
1-3-5 نهضت روابط انسانی (تئوری نئوکلاسیک)
1-3-6 مدیریت کمی
1-3-7 رفتارسازمانی
1-3-8 نظریه سیستم ها
1-4 تغییرات نو در مدیریت و مقاومت افراد
1- 5 سه وظیفه مهم مدیر
1-6 وظایف مدیران در زمینه مدیریت منابع انسانی
1-7 ویژگی های اساسی مدیریت
1-8 آثار نظم و ترتیب
بخش 2: ویژگی های مدیران موفق در مدارس
2-1 مقدمه
2-2 الگوهای موفق مدیریت در مدارس
2-3 الگویی اثرگذار برای مدیریت
2-4 اقدامات اثرگذار در موفقیت مدیر مدرسه
2-5 161نکته کاربردی و ضروری در مدیریت
2-6 تعاریف مدیریت آموزشی
2-7 توانایی‌های مدیریت آموزشی
2-7-1 توانایی‌های عمومی
2-7-2 توانایی‌های بلوغی
2-7-3 توانایی‌های رهبری
2-8 وظایف مدیریت آموزشی
2-9 برخی از رموز مدیران موفق مدارس
2-10 وظایفی که مدیران آموزشی ملزم به انجام آنند
2-10-1 وظایف عمومی
2-10-2 وظایف اختصاصی
2-11 اجزاء سیستم آموزشی
2-12 چگونگی ارزیابی مدیرآموزشی از خود
2-13 چگونه مدیری اثربخش باشیم
2-14 دیدگاه‌های موجود در مدیریت آموزشی
2-15 مدیریت کیفیت جامع
2-16 توجه به نیازهای دانش آموزان
2-17 ارتقای مستمر کیفیت
2-18 مشارکت همگانی در مدرسه
2-19 چند نکته در تصمیم گیری مشارکتی
2-20 خصوصیات مدیر مدرسه کیفی جامع
2-21- 22ویژگی مدیران تقریباً کامل
2-22 پیشنهادهای راهبردی برای مدیران
2-23 مدیران مدارس و نیازهای غیرتحصیلی دانش آموزان
قدرت شخصی
قدرت مقام
2-24 وظایف مدیر در زمینه آموزش
2-25 وظایف مدیران در امور مالی مدرسه
2-26 نتیجه گیری از بخش دوم
منابع