کتب مدیریت
کتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته
تاریخ 15 بهمن 1398 ساعت 18:06:05
کد خبر: 008883
کتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته

 

کتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته ترجمۀ طوبی مردانی، برای افرادی‌ست که فکر می‌کنند در ارتباط پیشرفته دشوار مشکل هستند. همه تعاملات انسانی گونه‌ای از برقراری ارتباط به شمار می‌روند.

در دنیای تجارت، هیچ چیز بدون برقراری ارتباط مؤثر با کارمندان، کارفرمایان، عرضه‌کنندگان و مشتریان به دست نمی‌آید. اگر به موفق‌ترین افراد دنیای تجارت نگاه بیندازید، کسانی را خواهید دید که در هنر برقراری ارتباط مسلط شده‌اند و این تفاوت بین پیام‌دهنده خوب و پیام‌دهنده پیشرفته است. ارتباط پیشرفته یک شکل هنری واقعی به شمار می‌رود. این نوع ارتباط نیازمند تمرین، ظرافت و یک سری مهارت است که از مهارت‌های افراد متوسط فراتر می‌رود.

کتاب مهارت‌های ارتباطی پیشرفته (Advanced Comunication Skills)، مهارت‌های اولیه و اساسی برقراری ارتباط را دربرمی‌گیرد و آن‌ها را در یک درک کلی از چگونگی کارکرد فرآیند ارتباطی قالب‌بندی می‌کند. وقتی در هنگام برقراری ارتباط افراد همه عناصر درگیر را درک کنید،‌ آن‌ها می‌توانند یاد بگیرند که نه‌تنها بر ارتباط شما بلکه بر ارتباط دیگران نیز تأثیر گذارند. به همین دلیل است که مهارت‌های ارتباطی پیشرفته ماهیتاً مهارت‌های رهبری به شمار می‌روند. این مهارت‌ها به شما اجازه می‌دهند تا شیوه‌های راهنمایی و هدایت ارتباط بین خودتان و دیگری یا یک گروه را ارزیابی کنید تا بتوانید به اهداف و نتایج مدنظر خود دست پیدا کنید.

در این کتاب بر انواع مهارت‌های ارتباطی پیشرفته نگاهی خواهیم داشت، هرچند کار خود را با مروری بر اصول اولیه ارتباط در فصل بعد آغاز می‌کنیم. مهارت‌های ارتباطی پیشرفته‌ای که مورد بررسی قرار خواهیم داد از قرار زیر هستند:

• فرآیند برقراری ارتباط ازجمله انواع ورودی، فیلترهایی که در هنگام دریافت ورودی در ذهنمان داریم، چگونگی نقشه‌بندی این اطلاعات در ذهنمان در زمان دریافت این ورودی و اینکه چرا باید به این موارد اهمیت دهیم.

• بازنمایی درونی، یا شیوه‌های مختلفی که هریک از ما می‌توانیم از طریق آن‌ها دنیای خود را درک کنیم و سیستم‌های بازنمایی اصلی که برای این کار استفاده می‌کنیم ازجمله سیستم‌های دیداری، شنیداری و جنبشی و همچنین شاخص‌های فیزیکی برای نشان دادن اینکه یک فرد از کدام سیستم استفاده می‌کند.

• نکاتی برای ایجاد ارتباط و سازگاری که شامل یک فرآیند شش گامه برای ایجاد ارتباط قوی بین شما و دیگران می‌شود و یادگرفتن اینکه خود را به جای فردی دیگر بگذارید.

ابزارهایی که می‌توانید برای برقراری ارتباط پیشرفته به کار برید مثل قالب‌بندی دوباره و انواع انتخاب‌های زبان‌شناختی که می‌توانید داشته باشید که کمک خواهند کرد تا ارتباط خود را با دیگری گسترش دهید.
فهرست مطالب

1. مقدمه. مهارت‌های ارتباطی پیشرفته
1. 1. اهمیت برقراری ارتباط
1. 2. تفاوت بین مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های ارتباطی پیشرفته در چیست؟
1. 3. کدام مهارت‌های ارتباطی پیشرفته؟
2. مروری بر اصول اولیه برقراری ارتبا
2. 1. مقدمه
2. 2. فرایند برقراری ارتباط
2. 3. عناصر ارتباط
2. 4. انتقال مهارت‌های ارتباطی خود به سطح بعدی
3. بررسی فرآیند برقراری ارتباط
3. 1. مقدمه
3. 2. انواع ورودی
3. 3. فیلترها
3. 4. نقشه درونی، حالت درونی و رفتار یا پاسخ
3. 5. چرا این موضوع اهمیت دارد
4. بازنمایی درون
4. 1. مقدمه
4. 2. بازنمایی درونی دنیای ما
4. 3. زبان به‌عنوان یک سیستم بازنمائی
4. 4. سرنخ‌های کلامی
4. 5. سیستم بازنمائی دیداری
4. 6. سیستم بازنمائی شنیداری
4. 7. سیستم بازنمائی جنبشی/لمسی
4. 8. سیستم بازنمائی دیجیتال شنیداری
4. 9. حرکات چشم به‌عنوان یک نشانه
4. 10. عبارت‌هایی که باید در پاسخ به هر سیستم بازنمایی به کار روند
5. ایجاد سازگاری
5. 1. مقدمه
5. 2. شش گام برای ایجاد سازگاری
5. 3. واسنجی
5. 4. جایگاه‌های ادراکی
6. ابزارهایی برای ارتباط پیشرفته
6. 1. مقدمه
6. 2. قالب‌بندی دوباره
6. 3. ابزارهای زبان‌شناختی برای پیام‌دهندگان پیشرفته