کتاب فناوری ارتباطات و اطلاعات
کتاب دنیای جدید کتابخانه ها
تاریخ 10 بهمن 1398 ساعت 23:09:29
کد خبر: 008410
کتاب دنیای جدید کتابخانه ها


این مقاله گزارشی در مورد چگونگی ترویج کتابها و کتابخوانهای الکترونیکی میباشد و میتواند مورد استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کتابداری قرار گیرد

در پاییز 2009 کتابخانه لئونارد لایف دانشکده لمان یک برنامه اجاره کتابها و کتابخوانهای الکترونیکی را اجرا کرد که باعث پیشرو شدن این دانشکده در زمینه ارائه این خدمات جدید در دانشگاه شهر نیویورگ (CUNY) شد. مقاله زیر این پروژه را از جنبه عملی مورد بررسی قرار میدهد و در خصوص انتخاب ارائه دهندگان این سیستم، راهنماهای استفاده کنندگان، پایگاههای اجاره محصولات، بازاریابی و سایر مسایل پیشروی این تکنولوژی به بحث می نشیند.

فهرست مطالب
چکیده
غرب وحشی کتابها و کتابخوان های الکترونیکی
پیش زمینه های پروژه
فاز اول:خرید کتابخوان ها
فاز 2: ساخت کتابخانه الکترونیکی لمان
2 سال بعد، نگاهی به گذشته
برنامه های آینده
نکات عملی
نتیجه گیری