کتاب فناوری ارتباطات و اطلاعات
کتاب کاربرد (GIS) سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بیمه
تاریخ 08 بهمن 1398 ساعت 21:31:10
کد خبر: 008222
کتاب کاربرد (GIS) سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بیمه


GIS یا سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان فضایی جهت مدیریت، تجزیه و تحلیل، نگهداری داده ها در بسیاری از قلمروهای کاربردی بشری از جمله شرکت های بیمه و افراد بیمه گر و کارفرماها کاربرد داشته و نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت آن را دارد.

در امور اقتصادی و بیمه‌ها با توجه به حوادث غیرقابل پیش بینی و پیش آگاهی از حوادث آتی می توان سیستمی پایه گذاری نمود که کلیه امور را از بحران های پیش از وقوع، در حین وقوع و بعد از آن را مدل‌سازی نماید که این مورد در قالب سیستم های مدیریت داده و بانک اطلاعات و GIS عملی می باشد.

این کتاب در دو فصل ترجمه و تالیف شده است فصل اول به مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربردهای آن پرداخته است و در فصل دوم به کاربردهای GIS در مدیریت بیمه می پردازد.

فهرست مطالب
فصل اول: تعریف GIS
تعریف GIS
ویژگی ها و کاربرد های GIS
دلایل اهمیت به کارگیری GIS در سیستم های سازمانی و شرکتی
فصل دوم: GIS برای بیمه
GIS برای بیمه
بررسی اثرات هاریکان(طوفان) ایرینه
آگاهی مکانی در صنعت بیمه
بهترین روش برای بیمه گرها در گنجاندن اطلاعات مکانی
تعقیب کننده طوفان
چسباندن قطعات به یکدیگر
آماده شدن برای بدترین وضعیت
افزایش اشتیاق به داده ها در اثر حوادث
سنجش از دور در مقابل سنجش از نزدیک
از تراکم به تفرق
شمردن احتمالات خطر
کنار زدن محدودیت ها با GIS
نمونه ای از گزارش ایمنی آتش
پیشرفت های یافت شده در صحت داده ها
بیمه کردن مزارع آمریکا
صرفه جویی در پول و زمان
آنالیز برنامه بیمه محصول
شفافیت برای قیمت گذاری منصفانه
فراهم کردن ارزش برای مشتریان
مجموعه سوالات و پاسخ ها شرکت ازری
دسترسی سریع به نقشه ها و داده ها
آسان تر دیدن یک حادثه
اتخاذ تصمیمات مکان مبنا در رویارویی با فاجعه
ارائه حق بیمه با تصمیمات مکان مبنا
منابع شرکت ازری
منابع