کتاب فناوری ارتباطات و اطلاعات
کتاب آموزش تصویری صورت وضعیت‌نویسی و تعدیل پروژه با نرم‌افزار تکسا
تاریخ 05 بهمن 1398 ساعت 20:08:06
کد خبر: 007824
کتاب آموزش تصویری صورت وضعیت‌نویسی و تعدیل پروژه با نرم‌افزار تکسا

کتاب آموزش تصویری صورت وضعیت‌نویسی و تعدیل پروژه با نرم‌افزار تکسا 001 - جلد اول نوشتۀ احمد یعقوبی، با زبانی بسیار ساده نحوه صورت وضعیت‌نویسی با نرم‌افزار تکسا را ارائه کرده و شما می‌توانید با مطالعه آن به راحتی صورت وضعیت پروژه خودتان را تهیه کنید.

صورت وضعیت سندی است که مقدار کار یا خدمات انجام شده را در مقاطع زمانی مشخص و مبلغی را که باید برای آن‌ها پرداخت شود (بر مبنای قرارداد یا مفاد پیمان) نشان می‌دهد.

مطابق آنچه که در شرایط عمومی پیمان دیده شده است صورت وضعیت‌ها را به دو دسته زیر تقسیم می‌نماید:

الف) صورت وضعیت موقت: صورت وضعیت موقت مدرکی است که توسط پیمانکار به طور ادواری در ضمن کار تنظیم شده و طی آن پول‌های مورد مطالبه عمومی براساس مجموع کارها، مصالح پای کار و هزینه تجهیز کارگاه در تاریخ مشخص درخواست می‌شود.

ب) صورت وضعیت قطعی: صورت مقادیر کارهای انجام شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که بعد از اتمام کار با دقت و همراه با مستندات لازم و بر مبنای اسناد و مدارک پیمان تهیه می‌شود و این صورت وضعیت به تنهایی قاطع است و مأخذ تسویه حساب قرار می‌گیرد.

نرم‌افزار تکسا یکی از مهم‌ترین نرم‌افزارهای متره برآورد و صورت وضعیت در ایران است.

ویژگی‌های این کتاب عبارتند از:

1- ساده و قابل فهم بودن
2- تصویری بودن کتاب
3- دارای پروژه عملی
4- ارائه نکات در بین مطالب که بسیار مفید هستند.
5- ویژه بازار کار مهندسین

فهرست مطالب
بخش اول: تهیه صورت وضعیت
تعریف پروژه
پیمان جدید و نکات تنظیم فعالیت‌بندی
فرم پیمان
فرم ضرائب پیمان
ضرائب مهم قراردادی
ضریب بالاسری
ضریب طبقات
ضریب ارتفاع
ضریب منطقه‌ای
رندینگ ضریب‌های قراردادی
فرمول ضریب ارتفاع و طبقات
محاسبه ضریب منطقه
چیدمان صورت وضعیت
ریزمتره
موقعیت بندی صورت جلسات
انواع آیتم‌های صورت وضعیت
جمع دو آیتم مشابه
نحوه تعریف آیتم‌های ستاره دار و فاکتوری
نحوه وارد کردن اضافه بها‌های آیتم‌های فهرست بها
نحوه وارد کردن فرمول
آیکن تطبیق نسخه‌ها
آیتم مجازی
لیستوفر
استفاده از ابزار جدول اشتایل
راست کلیک در ریزمتره
خلاصه متره
برگ مالی
تعدیل معکوس
انواع گزارشات برگ مالی
حالت برگ مالی
حالت +برآوردی
حالت افزایش و کاهش
محاسبه حمل صورت وضعیت
ضرائب حمل
ویرایش فواصل حمل
انتخاب ضرائب سه مسیر
عناوین مصالح
فرم مبالغ فصول
دفترچه‌ها
محاسبه کامل
تجهیز و برچیدن کارگاه
اضافه کردن ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه صورت وضعیت
کسورات و اضافات
گزارش گیری دفترچه
نمونه گزارشات استخراج شده از تکسا
نحوه ایجاد صورت وضعیت‌های موقت بعدی
نحوه تغییر امضاها و اضافه کردن نسخه‌های صورت وضعیت
تغییر دادن سال فهرست بها
نحوه پشتیبانی از پروژه
نحوه بازیابی فایل صورت وضعیت
بخش دوم: رسیدگی به صورت وضعیت
نمونه گزارش دفترچه‌ها
تعدیل آحاد بها
مقدمه و توضیحات کاربردی در رابطه با تعدیل
انواع شاخص
شاخص تعدیل کارکرد در دوره تاخیر
برای نوشتن تعدیل به چه مواردی نیاز است
روش گزارشگیری تعدیل
نمونه گزارشات تعدیل
پروژه عملی
منابع