معرفی کتب زبان انگلیسی
کتاب مکالمه جامع زبان انگلیسی - انگلیسی در مسافرت
تاریخ 13 تیر 1399 ساعت 17:15:13
کد خبر: 013452
کتاب مکالمه جامع زبان انگلیسی - انگلیسی در مسافرت


این کتاب مکالمه زبان انگلیسی در مسافرت را بر اساس محل های ضروری که یک مسافر بدان نیاز دارد تقسیم بندی و جملات ضروری برای ارتباط برقرار کردن را ارائه نموده است.

برقراری ارتباط ویژگی بی بدیل و وجه تمایز انسان با دیگر موجودات است. برقراری ارتباط از طریق نمادها بین انسانها صورت می‌گیرد. زبان و گفتگو مهم‌ترین نماد برای برقراری ارتباط هستند. امروزه با تحول سریع وسایل ارتباطی و پیشرفت شگرف وسایل حمل و نقل ارتباط بین انسانها از رابطه‌های نزدیک در محله و شهر و کشور فراتر رفته و به سطح ارتباط بین کشورها و قاره‌ها و سطح کلان بین المللی ارتقاء یافته است. برقراری ارتباط از طریق مسافرت یا ارتباط رایانه‌ای و وسایل ارتباط جمعی با انسانهایی با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف منوط و مشروط به دانستن زبان آنهاست، بنابراین استفاده از مواهب تکنولوژیهای ارتباطی در عصر نوین بدون دانستن زبان خارجی غیر ممکن است. از آنجا که صدها فرهنگ و زبان مختلف در سطح دنیا وجود دارد، یک زبان بین المللی و مشترک به منظور برقراری ارتباط همه ملتها با هم تعریف گردیده که اکنون زبان انگلیسی شاخص آن و زبان رایج در سطح جهان است. در نتیجه مکالمه زبان انگلیسی ابتدایی‌ترین نیاز برای برقراری ارتباط در دنیای امروز بخصوص در مسافرت‌های خارجی و ارتباط از طریق رایانه و رسانه‌های دیداری و شنیداری است. از این رو دسترسی به کتابی جامع برای درک و گفتار به زبان انگلیسی برای هر فردی که در صدد مسافرت خارجی یا ارتباط از طرق دیگر است ضروری است.

کتاب «مکالمه جامع زبان انگلیسی» که ترجمه بخش اصلی کتاب بسیار معتبر و معروف «How do you do?» می‌باشد یکی از کتاب‌های مفید و نسبتاٌ کامل در امر یادگیری مکالمه زبان انگلیسی می‌باشد. این کتاب ویژگی‌هایی دارد که آنرا نسبت به دیگر کتب در این زمینه متمایز و ممتاز ساخته است. اول آنکه اساس این کتاب بر آن قرار داده شده است که فردی که طرف مکالمه زبان انگلیسی است هیچ چیزی از زبان انگلیسی نمی‌داند، نویسنده کتاب عمداٌ طرف اصلی مکالمه را یک آدم آهنی(ربوط) انتخاب کرده است، خانمی بنام فرانکی استون آدم آهنی بنام چیپس را ساخته و با او به صحبت می‌پردازد. طی این مکالمه آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا سطح متوسط آموزش داده می‌شود.

فهرست مطالب
مقدمه ناشر
پیشگفتار و توضیحات
فصل اول: هویت شخصی
فصل دوم: غذا
فصل سوم: اثاثیه
فصل چهارم: خانه
فصل پنجم: پوشاک
فصل ششم: سفر
فصل هفتم: تلفن
فصل هشتم: پزشک
فصل نهم: استخدام
فصل دهم: رستوران
فصل یازدهم: خودتان انجام بدهید
فصل دوازدهم: خاطرات
فصل سیزدهم: فوریت‌ها
فصل چهاردهم: بانک
فصل پانزدهم: آب و هوا
فصل شانزدهم: اتومبیل
فصل هفدهم: کار خانه(خانه داری)
فصل هجدهم: ادارۀ پست
فصل نوزدهم: بیمارستان
فصل بیستم: قانون
فصل بیست و یکم: ورزش
فصل بیست و دوم: محل کار
فصل بیست و سوم: عشق
فصل بیست و چهارم: یادگاری