معرفی کتب مهندسی عمران
کتاب مهندسی ترابری
تاریخ 09 تیر 1399 ساعت 22:45:49
کد خبر: 013331
کتاب مهندسی ترابری

 

کتاب مهندسی ترابری به قلم سید کریم موسوی، ابتدا شما را با اصول علمی در حوزه‌ی برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت نظام ترابری آشنا کرده و سپس اهداف آن را گام به گام شرح می‌دهد.

آشنایی انسان با پدیده حمل و نقل به زمان‌های خیلی دور برمی‌گردد. در واقع حمل و نقل و ارتباطات همزمان با انسان تولد یافته و با گسترش تمدن و فرهنگ انسانی توسعه و تکامل یافته است. انگیزه‌های اصلی و در عین حال قدیمی حمل و نقل مسأله نیازمندی انسان بوده است.

در دنیای امروز صنعت حمل و نقل نتیجه پیشرفت تدریجی و دگرگونی‌های بنیادی زندگی انسان و همچنین تغییرات اساسی در حوزه‌ی تولید و پیشرفت‌های فنی بوده که طی قرون متمادی به دست آمده است.

در دوره‌ای پاسخ به این مسأله که چگونه می‌توان بین توزیع غیر هماهنگ منابع تولید و توسعه روزافزون نیازهای انسانی رابطه‌ای معقول برقرار ساخت، جزء عمده‌ترین اندیشه‌های انسانی بوده است و درست از زمانی که قدرت عقلانی انسان او را بر چهارپایان مسلط ساخته تا به امروز که در اندیشه تسلط بر فضا است، در حمل و نقل خود و کالایش راه تکامل پیموده است.

کتاب مهندسی ترابری (transportation engineering) حاصل بیش از 30 سال تجربه کاری سید کریم موسوی در وزارت راه و ترابری و بیش از 20 سال تجربه تدریس در دانشگاه و استفاده وافر از منابع موجود در امر حمل و نقل که توسط اساتید دانشگاه‌های ایران و خارج تدوین و یا تألیف گردیده است، می‌باشد.

محتویات این کتاب قابل استفاده در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده و دارای یک مقدمه و نه فصل است.

در بخشی از کتاب مهندسی ترابری می‌خوانیم:

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم ترابری برخورد مناسب با اثرات ترابری بر محیط زیست و تأثیرات دیگر فعالیت‌های اقتصادی مانند توسعه زمین، بر روی ترابری است. اثرات زیست محیطی ترابری شامل اثرات کلان سیستم و اثرات جزئی مربوط به عملکرد یک نوع خاص ترابری می‌شود.

اثرات کلان عبارتند از اثراتی که بر روی کیفیت هوا، مصرف انرژی و کاربری زمین می‌گذارند. اثرات جزئی شامل آن‌هایی است که مربوط به جابجایی ساکنین و کسبه به دلیل ساخت تأسیسات ترابری، صدا، اثرات بر روی زندگی وحوش، کیفیت آب، چشم انداز، اثرات موقت در دوران ساخت در محیط‌های حساس از نظر زیست محیطی به وجود می‌آید.

تلاش‌های انجام شده در جهت برخورد با تأثیرات کلان ترابری نظیر تأثیر بر کیفیت هوا، مصرف سوخت و... به قوانین ملی منجر شده است. نگرانی مصرف انرژی توسط وسائل نقلیه از آن جا ناشی می‌شود که اولاً وسائل نقلیه بزرگترین مصرف‌کننده هستند و ثانیاً انرژی آن‌ها تماماً از نفت است.

در دو دهه اخیر نوسان‌های زیادی به دلیل سیاست‌های جهانی منجر به بحرانهای انرژی گردیده است. در دو دهه اخیر نوسان‌های زیادی به دلیل بهبود فن‌آوری خودروسازی، ساخت سوخت جدیدی به عنوان جایگزین بنزین است. یکی از موارد موفق این سیاست‌ها، کاهش مصرف بنزین در 100 کیلومتر با استفاده از تکنولوژی جدید در تولید و ساخت خودروهای جدید می‌باشد.

فهرست مطالب

فصل اوّل: تکامل تاریخی و اهمیت اقتصادی توسعه حمل و نقل
فصل دوّم: عرضه و تقاضای حمل و نقل
فصل سوّم: مطالعات مبدأ و مقصد
فصل چهارم: برنامه‌ریزی حمل و نقل
فصل پنجم: حمل و نقل ریلی
فصل ششم: حمل و نقل هوایی
فصل هفتم: حمل و نقل دریایی (آبی)
فصل هشتم: حمل و نقل لوله‌ای
فصل نهم: ترابری محیط زیست