معرفی کتب بزرگان و مشاهیر
کتاب گفت‌و‌گو با فرهنگ‌مداران ایران و دنیای جدید
تاریخ 26 اردیبهشت 1399 ساعت 18:18:35
کد خبر: 012486
کتاب گفت‌و‌گو با فرهنگ‌مداران ایران و دنیای جدید


در این تاب ، بخشی از گفت‌وگوهایی که با اندیشمندان و فرهنگ‌مداران ایرانی در سال‌های اخیر توسط آقای محمد صادقی انجام شده، گردآوری شده است. افرادی که در زمینه‌های مختلف از دانش و تخصص برخوردارند اما همواره دغدغه اصلاح فرهنگ و جامعه را داشته و در این مسیر، با آثار خویش، خدمات فراوانی انجام داده‌اند.

فهرست مطالب
اهمیت گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها / گفت‌وگویی با دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
با عشق و برای خدمت به ایران برگشتم / گفت‌وگو با پروفسور فضلالله رضا
بحران بی‌عاطفه‌گی در جهان / گفت‌وگو با دکتر ابوطالب میرعابدینی
بررسی آرای تقی ارانی و احسان طبری / گفتوگو با دکتر علی فردوسی
فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و دورانگذار در سیاست جهانی / نظرخواهی از روشنفکران
روایتی از سالن دوم / گفت و گو با فریدون مجلسی
زندگی در تباهی نوعی تصمیم‌ناپذیری / گفت و گو با دکتر علی فردوسی
شریعتی در نگاه روشنفکران / گفت‌ و گو با استاد مصطفی ملکیان گفت و گو با دکتر احسان شریعتی
یاد اســتاد / درباره کلاس درسِ دکتر غلامحسین صدیقی، دکتر حمید عنایت، دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، مهندس مهدی بازرگان و دکتر عبدالحسین زرینکوب
اصلاح فردی، اصلاح اجتماعی / گفت و گوهایی با رامین جهانبگلو، علی فردوسی و فریدون مجلسی