معرفی کتب بزرگان و مشاهیر
کتاب گفت‌وگوهای ادیب برومند
تاریخ 26 اردیبهشت 1399 ساعت 18:12:52
کد خبر: 012480
کتاب گفت‌وگوهای ادیب برومند


ادیب برومند نامی آشنا در ادبیات، فرهنگ، هنر و سیاست است. اشعارِ دل‌انگیز، قصاید ملّی و میهنی، مقالات و تحقیقات متعدد در زمینه‌های فرهنگ و هنر و تاریخ، عضویت در جبهۀ ملّی و حضور فعال و ممتد تا به امروز، ریاست هیأت رهبری و شورای مرکزی جبهۀ ملّی، متخصص در شناخت آثار هنری و کتب خطی و نقاشی‌های تاریخی، همه و همه بخش کوتاهی از معرفی وی است. علاوه بر آن اخلاقی نیکو و گشاده‌دستی ادیب زبانزد خاص و عام است.

مجموعه «گفت‌وگوهای ادیب برومند» شامل ۱۵ مصاحبه استاد عبدالعلی ادیب برومند با رسانه‌ها و روزنامه‌ها به مناسبت‌های گوناگون است. مصاحبه با آخرین نسل از جبهۀ ملّی اول و شاید واپسین قصیده‌سرا. او را می‌توان تاریخ شفاهی معاصر ایران دانست، سینه‌ای پر از حرف و خاطره.
ترتیب مصاحبه‌ها بر اساس تاریخ است و صحت و درستی آن نیز به تأیید ایشان رسیده است. گفت‌وگوهایی که هر کدام بخشی از تاریخ این مرز و بوم را ورق می‌زنند.

فهرست مطالب
پیشگفتار
شاعر ملّی
ایرانیان باید اندیشه‌های اهریمنی را از خود دور کنند!
کودتای 28 مرداد
حزب توده مروج شعر نو بود!
ادیب برومند ادب پارسی
مصدق، قوام را مسئول کشتار ۳۰ تیر نمی‌دانست
لباس فاخر بر تن شعر بپوشانیم
از کودکی می‌خواستم شاعری بزرگ
در حد شاعران متقدم شوم
درباره ملی گرایی
از دیرباز آرزو داشتم شاعری بی‌نظیر باشم
ادبیات مشروطه
شاه علیه دولت دکتر مصدق کارشکنی می‌کرد
دریغم آمد میراث فرهنگی ایران به تاراج برود
بیرون کردن انگلیسی ها از ایران کار بزرگی بود
مصدقی هستیم، اما حق با صالح بود