معرفی کتب علوم تربیتی
کتاب تربیت 24 عیار «اصول اساسی تربیت کودک برای والدین»
تاریخ 05 اردیبهشت 1399 ساعت 19:57:17
کد خبر: 012055
کتاب تربیت 24 عیار «اصول اساسی تربیت کودک برای والدین»


بسیاری از والدین از این که آموزش کودکان باعث ایجاد بی ثباتی و وضعیت بحرانی در ثبات جامعه و در وضع حکومت و شرایط جهان شود، بیمناک هستند. سعی آن‌ها این است که آموزگاران و مربیان را در جهت محدود کردن درک کودکان نسبت به ارزش‌ها و نظام اجتماعی یاری دهند. تنها تعداد انگشت شماری از مربیان هستند که مرزهای این محدودیت‌ها را درهم شکسته، در کودک و بشریت، برای تکامل جامعه تلاش می‌کنند و راه‌های رسیدن به پیروزی بر جهل و بی عدالتی را جستجو می‌نمایند.

هنرمندان، نویسندگان، تصویرنگاران، نقاشان و مجسمه سازان تنها افرادی هستند که تا اندازه ای به وجود واقعی کودکان و شرطی نشده‌ی کودکان نزدیک‌ترند. سعی آن‌ها در این است که وجود واقعی کودکان را کشف و از پیش داوری پرهیز نمایند. آن‌ها از طریق مراجعه به ضمیر ناخودآگاه و قلب خود و زنده کردن خاطرات و احساسات درونی و رویاها و آرزوهای خود، سعی می‌کنند تصورات خود را آزاد کنند و با چشم کودکی خویش، کودکان را کشف نمایند. آن‌ها از این طریق به دنیای خیالی کودکان، جایی که هر نوع حادثه ای امکان وقوع دارد، وارد می‌شوند و حتی خود را به جای آلیس در سرزمین عجایب، برادران شیردل، تامبلینا و پینوکیو می‌گذارند.

کودک فقط کودک است. یک انسان کوچک، با ضمیری پاک و آماده برای آموزش دیدن؛ کسی که باید با روح و جسم خود، در میان مردم زندگی کند. کسی که احتیاجات روحی و جسمی خاصی دارد، با حواسی برای حس کردن و آزمایش جهان اطراف خود، با قلبی پر از محبت و نیازمند به محبت، با احساساتی مستعد برای پروراندن آرمان‌های انسانی، با استعدادی ذاتی برای تشخیص خوب و بد و دارای قدرت پیشرفت و تکامل فردی.

اگر خانواده، مربیان، نویسندگان، تصویرنگاران و برنامه ریزان وسایل ارتباطی، موجودیت کودک را قبول کنند و از یگانه بودن جسم و روح او آگاهی یابند، آن وقت نیازهای او را می‌شناسند و در جهت رشد و تکامل آن گام برخواهند داشت. آن‌ها از طریق تقویت احساس و فکر و بالا بردن دقت و قدرت تشخیص کودک، برای او امکان پیشرفت مادی و معنوی و کار کردن در جهت منافع عمومی و آرمان‌های انسانی را فراهم می‌سازند. آن وقت است که کودک می‌تواند عضو مفیدی برای ملت خود و جامعه بشری شود.

فهرست مطالب
پیشگفتار مؤلف
خانواده و تأثیر آن بر تربیت فرزندان
اصول تربیت سازنده درفرزندان
مهارت تشویق رفتار مطلوب در کودکان
کودک را با فرمان واحد تربیت کنید …
مقایسه او با دیگران؛ هرگز!
مقابله با لجبازی‌های کودکانه!
نشانه‌های طبیعی رفتار کودکان
محرکی برای هوش کودک
عدالت والدین نسبت به فرزندان...
خط و مرزهایی برای آزادی
لوس مثل بچه‌ی من ....
اصول صحیح حرف زدن با کودک
من دروغ می‌گم، تو دروغ نگو!
محبت زیاد، محدودیت به میزان لازم!
با پرخاشگری کودکم چه کنم؟
تایید کنیم یا قاطع باشیم؟
آموزش اراده، دیگران و عشق
چم و خم آموزش های دینی
تنبیه به شیوه‌ی اصولی
آموزش عشق و نفرت!
عوامل موثر بر بد زبانی کودک
کمک کنید تا حسادت نکند...
مسئولیت پذیری از کودکی...
یک عدد مامان احتیاج داریم!
تربیت جنسی چه هست و چه نیست؟!؟!
نقش پدر در تربیت جنسی کودک...
برهنگی کودکان در زمان بازی
خاله بازی که به دکتر بازی تبدیل می شود!
آموزش مردانگی، زنانگی
خوابیدن کنار مامان و بابا
از خودانتقادی تا انتقادناپذیری کودک
انحصار طلبی‌های کودکانه!
خرید! اونم با بچه ها!
باجگیران کوچک
چگونه کودک را با زبان دوم روبرو کنیم؟
ده قانون اصلی تربیت...
مشکلات رفتاری شایع کودکان و راهکارهای تربیتی
مشکلات رفتاری داخل اتومبیل
منابع و مآخذ