معرفی کتب علوم تربیتی
کتاب راهنمای تربیت فرزند سالم و صالح
تاریخ 05 اردیبهشت 1399 ساعت 18:37:26
کد خبر: 012019
کتاب راهنمای تربیت فرزند سالم و صالح


کتاب راهنمای تربیت فرزند سالم و صالح اثر سید ماجد اخوت، مجموعه‌ای است مختصر از سخنان و نوشته‌های معلمان بزرگوار، روان‌شناسان حقیقی و طبیبان بزرگ که پس از تحقیق و تجربۀ فراوان بیان کرده‌اند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
حاملگی
۱- مادر «به» بخورد تا فرزند جمیل، خوشبو و خوشرنگ‌ شود.
۲- گاهگاهی کندر بخورد تا طفل متین و عاقل شود و اگر پسر است شجاع و خوش‌فهم و زیرک‌ و اگر دختر است، عظیم‌العجز و خوش‌خلق و خوش‌خلق و... خواهد شد.
۳- هر روز شیرخوردن‌ زن‌حامله‌ موجب‌ افزایش‌ عقل، شجاعت‌ و زیبایی‌طفل ‌می‌شود (احکام‌الاولاد وسایل‌الشیعه)

فهرست مطالب
فرزند صالح
نکاتی درباره عقد و نزدیکی
جدول خلاصه ایام هفته
نکات‌مهم برای داشتن فرزندسالم
حاملگی
جدول تجربی تغذیۀ ماهانه مادر
زن تازه زا- آداب شیردادن- تغذیه کودک
نامگذاری
ختنه و خفض
عقیقه
دایه و مهد
گریه و مریضی طفل
برنامه آموزش و تربیت
مختصر سخنان برخی اساتید روانشناس دینی و طبیب که با تحقیق و تجربۀ بسیار بیان شده
جدول خلاصه آموزش به ترتیب سنّ پسر
احکام دست چپ
تنبیه و تشویق
احترام به یکدیگر
آداب تعلیم و تعلم