معرفی کتب علوم تربیتی
کتاب تمرکز حواس و حافظه: ویژه ی دانش آموزان
تاریخ 02 اردیبهشت 1399 ساعت 23:12:50
کد خبر: 011911
کتاب تمرکز حواس و حافظه: ویژه ی دانش آموزان


چگونه می‌توان تمرکز حواس داشت؟

انسان، به سبب ویژگی‌های بی‌نظیرش در میان همه‌ی موجودات، عنوان اشرف مخلوقات را به خود اختصاص داده است. او دارای استعداد خاص تفکّر و یادگیری است. انسان می‌تواند نتایج اعمالش را پیش‌بینی و ارزیابی کند. تغییر و تحوّلات گوناگون و سریعی را در عرصه‌ی علم و فناوری به وجود آورد.

بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان کوشش فراوانی می‌کنند و ساعت‌های طولانی‌تری به مطالعه می‌پردازند امّا به دلیل عدم توانایی در تمرکز حواس، هنگام مطالعه نمی‌توانند به نتیجه‌ی دل‌خواه دست یابند.

یکی از مؤثّرترین راه‌های مطالعه‌ی مفید این است که قدرت تمرکز خود را تقویت کنید. هرچه بیش‌تر، حواس خود را متمرکز کنید، مطالب، موضوعات و خاطره‌ها، سریع‌تر و ژرف‌تر در ذهن شما نقش خواهد بست. معمولاً قدرت تمرکز حواس، بستگی به اراده‌ی فرد دارد.


فهرست مطالب
سخنی با مخاطبان
مقدّمه
تعریف تمرکز حواس
انواع تمرکز
منشأ پراکندگی حواس
حواس‌پرتی درونی و ذهنی
حواس پرتی بیرونی و محیطی
روش‌های تقویت تمرکز حواس
آمادگی برای مطالعه
آمادگی بدنی
آمادگی ذهنی
آمادگی روانی
داشتن علاقه به موضوع مورد مطالعه
تعیین هدف
تعیین زمان و مکان مطالعه
ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت
طرح سؤال
استفاده از راهنما
خط کشیدن زیر مطالب مهم
یادداشت‌برداری هنگام مطالعه (چرا یادداشت تهیّه کنیم؟)
انجام چند تمرین برای تمرکز بهتر
پرورش ذهن آشفته
حواست را جمع کن (الآن اینجا باش)
روش عنکبوتی
فرصتی برای افکار مزاحم
اندازه‌گیری میزان حواس‌پرتی
زمان استراحت
عوض کردن موضوع
جایزه و پاداش
حافظه
انواع حافظه
حافظه و مرور
عوامل مؤثّر بر حافظه
منابع