معرفی کتاب
کتاب "اسطوره - شهر اصفهان" کتابی در معرفی شهر اسطوره‌ای اصفهان
تاریخ 06 فروردین 1399 ساعت 22:45:59
کد خبر: 011289
کتاب

 کتاب "اسطوره-شهر اصفهان" نوشته بهمن نامورمطلق تحقیقی در حوزه مطالعات اسطوره‌ای است که اصفهان را به عنوان نمونه‌ای عالی از یک اسطوره- شهر معرفی می‌کند.

کتاب "اسطوره - شهر اصفهان" یک تحقیق شهرسازانه یا معمارانه نیست، بلکه یک تحقیق در عرصه مطالعات اسطوره‌ای تلقی می‌شود که از مطالعات فرهنگی و برخی رویکردها، مانند نشانه‌شناسی نیز بهره برده است.

اسطوره شناسی به کار گرفته شده در این کتاب، به مطالعات فرهنگی بسیار نزدیک شده است.

نامورمطلق در پیشگفتار کتاب نوشته است: «خوب می‌دانم نوشتن درباره اصفهان به محک کشیده شدن و خطر کردن است؛ زیرا چان‌چه نورتورپ فرای درباره آثار شکسپیر می‌گوید: «منتقدی که به نقد آثار شکسپیر می‌پردازد، در واقع خود را به نقد می‌کشد.»

بی‌شک هرکس که درباره اصفهان می‌نویسد، خود را می‌نویسند و ذهنیت خویش را به بوته نقد می‌گذارد. اصفهان آن‌قدر غنی و سترگ است که برداشت‌ها و دریافت‌های ما از آن شاخصی برای فهم ماست؛ بیش از این‌که برای فهم اصفهان باشد.

اصفهان برایم یک موجود زنده، یا یک شخصیت برجسته است، یک چیز نیست؛ یک اوست. این شهر ابعاد بی‌شمار و رازهای بی‌کرانی در خود دارد. اصفهان شهر هیچ‌کس نیست؛ نه شاه عباس و نه شیخ بهایی، برعکس کسانی مانند شاه عباس و شیخ بهایی با اصفهان شناخته شدند؛ نه اصفهان با آن‌ها.

اصفهان پیش از این‌ها نیز شهری برجسته و بی‌همتا بوده است. افراد زیادی در این شهر زندگی کردند و بزرگ شدند و گاه نیز به بزرگی شهری افزودند؛ زیرا اصفهان فقط یک کالبد شهری نیست و فقط در خود، عمارت و پل پرورش نداده است؛ بلکه بزرگ‌ترین دستاوردهای این شهر، انسان‌های بزرگی هستند که در طول زمان تربیت کرده است.

این کتاب به دنبال سه سخنرانی در شهر اصفهان شکل گرفت. سخنرانی‌ها درباره اسطوره-شهر اصفهان بودند و جلسات آن در "حمام دردشت" در مقابل مخاطبان صمیمی و فرهنگ ‌دوست اصفهانی انجام شد.»

در این نوشتار، نوع ویژه‌ای از شهرها بررسی و مطالعه می‌شود.

اسطوره - شهرعبارتی است که در این نوشتار تکمیل می‌یابد. در وهله نخست، اسطوره- متن تعریف و معنا و سپس نمونه‌هایی از آن در سطح جهانی معرفی می‌شود. پس از آن چندین فصل به بررسی ویژگی‌های آن اختصاص می یابد.

در هر فصل علاوه بر توضیحاتی درباره ویژگی‌هایی از اسطوره- شهر، بر شهر اصفهان به عنوان نمونه‌ای عالی از آن، اشاره و تاکید می‌شود.

فصل نخست، خود یک مقدمه برای فصل‌های دیگر به حساب می‌آید زیرا این فصل به تعریف اصطلاحات مهم کتاب، یعنی شهرهای اسطوره ای و اسطوره شهرها می پردازد.

فصل دوم به موضوع بسیار مهم، یعنی سرمتنیت یا گونه‌شناسی شهری اختصاص یافته است در این فصل برای نمونه به گونه‌شناسی شهر اصفهان اشاره می‌شود و گونه ای که به نظرم تناسل می‌آید معرفی خواهد شد.

فصل سوم گونه بیش متنیت و بینامتنیت را بررسی می‌کند.

فصل چهارم به موضوع پیرامتنیت می‌پردازد و فصل پنجم نیز به موضوع خود متن است و ویژگی‌های درون‌متنی آن اختصاص یافته است.

کتاب "اسطوره - شهر اصفهان" به قلم بهمن نامورمطلق در ۱۹۵ صفحه با شمارگان یکهزار نسخه توسط انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به چاپ رسیده است.