کتب کارآفرینی و استارتاپ
کتاب قوی سیاه: اندیشه‌ورزی پیرامون ریسک
تاریخ 26 بهمن 1398 ساعت 21:57:09
کد خبر: 010088
کتاب قوی سیاه: اندیشه‌ورزی پیرامون ریسک

کتاب قوی سیاه: اندیشه‌ورزی پیرامون ریسک نوشته  نسیم نیکلاس طالب است که  محمدابراهیم محجوب آنرا ترجمه کرده است

عنوان انگلیسی کتاب  The Black Swan است و انتشارات آرایاناقلم آنرا منتشر کرده است

بررسی موضوع کتاب:

پیش از کشف استرالیا، مردم دنیاى کهن بی چون وچرا باور داشتند هر قویى سفید است چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می‌کرد. دیدن نخستین قوى سیاه براى چند پرنده‌شناس باید شگفتى جالبى بوده باشد؛ اما اهمیت داستان در این نیست. اهمیت داستان در این است که شکنندگى دانش ما را نمایان مى‌کند و نشان می‌دهد آموختن ما از تجربیات و مشاهدات با چه محدودیت‌هاى شدیدى روبه‌روست. تنها یک مشاهده کافى است تا گزاره‌اى کلى که دستاورد هزاران سال تماشاى میلیون‌ها قوى سفید است بی‌اعتبار شود- تنها با دیدن یک قوى سیاه.