کتب مدیریت استراتژیک
کتاب حرکت به سوی اقیانوس آبی
تاریخ 25 بهمن 1398 ساعت 19:31:27
کد خبر: 010052
کتاب حرکت به سوی اقیانوس آبی

کتاب حرکت به سوی اقیانوس آبی اثر نویسندگان دبلیو.چان کیم و رنه مابورنیا است که  سامه نجفی کتاب را  ترجمه و انتشارات آریاناقلم آن را منتشرنموده است

عنوان انگلیسی کتاب Blue Ocean Shift: Beyond Competing – Proven Steps to Inspire Confidence and Seize New Growth  می باشد

بررسی موضوع کتاب:

بسیاری از خوانندگان کتاب نخست کیم و مابورنیا، با نام «استراتژی اقیانوس آبی»، با این دغدغه روبرو شدند که چطور می‌توانند آنچه را در این کتاب آمده است در عمل پیاده کنند و چطور باید به آن نگرش متفاوت دست پیدا کنند و فضای بازار جدیدی برای خودشان خلق کنند، کتاب «حرکت به‌سوی اقیانوس آبی» دنباله‌ای درخور برای کتاب نخست آنهاست. آنها در کتاب جدید به‌خوبی توضیح داده‌اند که در هر مرحله از مسیر توسعه استراتژی اقیانوس آبی باید از چه ابزاری و با چه هدفی استفاده کرد. چطور باید از رقابت فراتر رفت، به کارکنان اطمینان بخشید و به رشد جدید دست‌ یافت.