داستان‌نویسی

کتاب سفر به گرای ۲۷۰ درجه کتاب منتخب مسابقات کتابخوانی هشت بهشت

معرفی کتب جدید

کتاب سفر به گرای ۲۷۰ درجه کتاب منتخب مسابقات کتابخوانی هشت بهشت

کتاب سفر به گرای ۲۷۰ درجه، نوشته احمددهقان نگاهی جدید به جنگ است که به چند زبان زنده جهان ترجمه شده و اثر داستانی مهمی در این حوزه به شمار می‌رود.
صادق چوبک‌ از پیشگامان داستان‌نویسی مدرن در ایران

معرفی نویسندگان مشهور ایرانی

صادق چوبک‌ از پیشگامان داستان‌نویسی مدرن در ایران

 صادق چوبک‌ یکی از نویسندگان چیره‌دست و از پیشگامان داستان‌نویسی مدرن در ایران به شمار می‌رفت که با خلق شاهکارهای هنری چون تنگسیر، سنگ صبور و خیمه شب‌بازی نام خود را جاودانه ساخت. وی در شمار واقع بین‌ترین داستان نوی
تقی مدرسی و ابداع شیوه نوین در داستان‌نویسی

تقی مدرسی و ابداع شیوه نوین در داستان‌نویسی

 تقی مدرسی از جمله داستان‌نویسان معاصر به شمار می‌رود که رمان‌های خود را در قالب اسطوره نگاشته است. او جزو نویسندگانی محسوب می‌شود که جنگ را دست‌مایه نوشتن خود قرار داده و در ساختن شخصیت‌های داستانی‌اش به عواطف
کتاب تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران

کتاب تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران

کتاب تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران نوشتۀ پدر داستان‌نویسی نوین ایرانی، بزرگ علوی است. نویسنده در این اثر به مسائل ادبی دوران معاصر خود پرداخته و پیش‌بینی‌های دقیقی درباره آینده ادبیات ایران و حتی نویسندگان و پژوهشگران داشته است. بزرگ