نهاد خانواده

نقش عوامل اجتماعی در رشد و جامعه‌پذیری کودکان

مقالات اجتماعی

نقش عوامل اجتماعی در رشد و جامعه‌پذیری کودکان

مهم‌ترین بخش فرایند جامعه‌پذیری در سنین کودکی اتفاق می‌افتد. از این رو رسالت نهاد خانواده و تمام دستگاه‌ها در فرآیند اجتماعی‌شدن، خود نشانه اهمیت به کودکان در ساختار جامعه و ایجاد زمینه لازم برای تربیت نسل آینده است.
تحکیم بنیان‌ خانواده با تقویت مهارت گفت وگو

مقالات اجتماعی

تحکیم بنیان‌ خانواده با تقویت مهارت گفت وگو

 خانواده به عنوان نخستین پایگاه بسترساز رشد جسمی و روانی هر فرد نقش موثری در رشد جامعه دارد و استحکام بنیان‌های آن در پرتو رعایت ارزش‌های اخلاقی و آموزش و کسب مهارت‌های زندگی تحقق می‌یابد.
مقاله بررسی قوانین و سیاست‌های حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران

مقاله بررسی قوانین و سیاست‌های حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی قوانین و سیاست‌های حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران" مقاله ای است در 28 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد مطالعات زنان و خانواده منتشر شده است در این مقاله علمی و پژ