نقد

روش نقد و تردید پیشران

مقالات اجتماعی

روش نقد و تردید پیشران

 در تاریخ علم اندیشیدن و شناختن مختصات انقلاب علمی که فقط یک‌بار در طول تاریخ بشر اتفاق افتاده است، بسیار حائز اهمیت است. جان و جوهر انقلاب علمی، همانا، تغییر نگرش و نحوه‌ی تلقی انسان از طبیعت، جهان، خالق و رابطه آدمی با خود و محیط پیر
نقد در لغت و اصطلاح

مقالات اجتماعی

نقد در لغت و اصطلاح

نقد اگرچه در معانی مختلفی استعمال و استفاده‌شده است، مثل نقد از نظر کانت و یا نقد از نظر حکمای ایرانی و حتی متون دینی، لیکن، ریشه و بنیان نقد به یک آبشخور و سرچشمه و مصدر می‌رسد.
نقد یعنی جدا کردن اثر اصیل از اثر عقیم

مقالات اجتماعی

نقد یعنی جدا کردن اثر اصیل از اثر عقیم

در این مطلب و مبحث مجمل و مختصر، به لغت‌شناسی و فیلولوژی «philology» واژه نقد اندیشه و اهتمام می‌ورزم و تلاش خواهم نمود به‌قدر وسع در کنکاش و کندوکاو واژه و واژه‌شناسی « lexicology» نقد روشنی ایجاد کنم و آگ
مقاله جایگاه عدالت و جلوه‌های نقد اجتماعی در پند سیاسی سعدی

مقاله جایگاه عدالت و جلوه‌های نقد اجتماعی در پند سیاسی سعدی

مقاله علمی و پژوهشی " جایگاه عدالت و جلوه‌های نقد اجتماعی در پند سیاسی سعدی " مقاله ای است در 18 صفحه و با 10 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث عدالت، نقد، جام
مقاله بررسی هستی‌شناسانه و شناخت‌شناسانه برهان صدیقین علامه طباطبایی

مقاله بررسی هستی‌شناسانه و شناخت‌شناسانه برهان صدیقین علامه طباطبایی

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی هستی‌شناسانه و شناخت‌شناسانه برهان صدیقین علامه طباطبایی (خوانش، تحلیل و نقد) " مقاله ای است در 18 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله ع