سازمان جهاد دانشگاهی

کتاب سفر به گرای ۲۷۰ درجه کتاب منتخب مسابقات کتابخوانی هشت بهشت

معرفی کتب جدید

کتاب سفر به گرای ۲۷۰ درجه کتاب منتخب مسابقات کتابخوانی هشت بهشت

کتاب سفر به گرای ۲۷۰ درجه، نوشته احمددهقان نگاهی جدید به جنگ است که به چند زبان زنده جهان ترجمه شده و اثر داستانی مهمی در این حوزه به شمار می‌رود.
کودکان بازمانده از تحصیل؛ مساله ملی

مقالات اجتماعی

کودکان بازمانده از تحصیل؛ مساله ملی

 کودکان بازمانده از تحصیل که در حال حاضر کودکان افغان نیز به این جمعیت اضافه شده‌اند به مرور زمان دچار آسیب‌های اجتماعی و انواع بزه می‌شوند، موضوعی که رفع آن در جامعه بر اساس نتایج یک تحقیق، تنها در گرو تبدیل شدن به یک مساله ملی ا
بهترین روشهای جمع آوری، خشک کردن و نگهداری گیاهان دارویی

مقالات گیاهان دارویی

بهترین روشهای جمع آوری، خشک کردن و نگهداری گیاهان دارویی

زمان و روش جمع آوری و همچنین خشک کردن گیاهان و گل‌های دارویی نیازمند رعایت و بکارگیری برخی توصیه‌های کاربردی است که دو عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی سازمان جهاد دانشگاهی به آن پرداخته‌اند.
مسابقه انتخاباتی سیزده ویژه دانشجویان

اخبار دانشگاهی

مسابقه انتخاباتی سیزده ویژه دانشجویان

این مسابقه با همکاری و مشارکت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه الزهرا و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.