رشد شخصیت

نقش عوامل اجتماعی در رشد و جامعه‌پذیری کودکان

مقالات اجتماعی

نقش عوامل اجتماعی در رشد و جامعه‌پذیری کودکان

مهم‌ترین بخش فرایند جامعه‌پذیری در سنین کودکی اتفاق می‌افتد. از این رو رسالت نهاد خانواده و تمام دستگاه‌ها در فرآیند اجتماعی‌شدن، خود نشانه اهمیت به کودکان در ساختار جامعه و ایجاد زمینه لازم برای تربیت نسل آینده است.
سجاده نیایش

ویژه روز عرفه

سجاده نیایش

 دعا و نیایش بخشی جدایی‌ناپذیر از حیات معنوی فرد مؤمن است و نقشی حیاتی در رشد شخصیت روحانی او دارد. نیایش صرفاً خواهش و تمنای انسان از خدا نیست؛ بلکه در حقیقت روایتگر رابطه انسان و خدا و نیز شناختی است که ادیان از خدا به‌دست می‌ده
اتاق کودک تان را با این ترفندها جدا کنید!

اتاق کودک تان را با این ترفندها جدا کنید!

سختی خوابیدن در کنار کودکی که هر روز بزرگ تر می شود بر کیفیت زندگی والدین تاثیرگذار است. در این شرایط جدا کردن اتاق خواب کودک آن قدر ها هم که تصور می شود سخت نیست و فقط کمی استقامت می خواهد و چند شب بدخوابی. داشتن اطلاعات لازم و دانستن راهکار های مفی