حقوق اساسی

حفظ نظام، در گرو گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی

مقالات سیاسی و اجتماعی

حفظ نظام، در گرو گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی

یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی انسان در جامعه برخورداری از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از جمله آزادی بیان، آزادی تشکیل احزاب و تشکل‌ها، آزادی انتخاب و نیز رسانه‌های گروهی است که امروزه نقش بارزی در حیات اجتماعی دارند و از مظاهر روشن و ب
مقاله بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی 

مقالات حقوق عمومی

مقاله بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی 

در اين مقاله علمي و پژوهشي به مباحث اتحاديه اروپايي، اسناد حقوقي، حقوق اساسي، رويه قضايي، ديوان دادگستري، كرامت بشري، منع بردگي، حق آزادي، اطلاعات شخصي پرداخته شده است 
پایانی بر چهار سال فراز و فرود دولت دوازدهم

مقالات سیاسی و اجتماعی

پایانی بر چهار سال فراز و فرود دولت دوازدهم

 دولت دوازدهم با تمام فراز و فرودها به خط پایانی خود نزدیک می‌شود، آن چیزی که باید به آن توجه داشت این است که قضاوت در مورد عملکرد این دولت به ویژه در عرصه اقتصادی نباید بدون دیدن عوامل خارجی و موانع داخلی ارزیابی شود.
بهار دیجیتال ایران را خزان نکنید

مقالات فناوری اطلاعات و ارتباطات

بهار دیجیتال ایران را خزان نکنید

 مهم‌ترین نشانه بحران اقتصاد ایران، رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر در سال‌های اخیر است که به‌نظر می‌رسد کماکان ادامه داشته ‌باشد. در این سال‌های بحرانی تنها بخش اقتصاد کشور که رشد قابل‌قبولی داشته‌ صنعت
مقاله حقوق بین الملل بشر در آستانه ی قرن بیست و یکم

مقاله حقوق بین الملل بشر در آستانه ی قرن بیست و یکم

مقاله علمی و پژوهشی " حقوق بین الملل بشر در آستانه ی قرن بیست و یکم" مقاله ای است در 18 صفحه که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای حقوق عمومی منتشر شده است چکیده مقاله در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث حقوق بشر، قرن بیست و یکم، حقوق ب
مقاله حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی

مقاله حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی

مقاله علمی و پژوهشی " حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی" مقاله ای است در 31 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  حقوق اساسی؛ طرف ضعیف قرارداد؛